برچسب گذاری توسط: تحقیق

دانلود تحقیق ابداع کلیدهای جیوه ای 0

دانلود تحقیق ابداع کلیدهای جیوه ای

دانلود تحقیق ابداع کلیدهای جیوه ای ابداع کلیدهای جیوه ای فشار قوی در پنجاه سال قبل مسیر توسعه تکنولوژی انتقال HVDC را هموار کرد تا سال 1945، اولین لینک DC تجاری با موفقیت بکار...

دانلود تحقیق ابر رسانا 0

دانلود تحقیق ابر رسانا

دانلود تحقیق ابر رسانا از اوایل دههً هفتاد مفهوم ذخیره سازی انرژی الکتریکی به شکل مغناطیسی مورد توجه قرار گرفت با ظهور تکنولژی ابر رسانایی، کاربردهای گوناگونی برای این پدیده فیزیکی مطرح شد از...

دانلود تحقیق کاربرد ابزاردقیق 0

دانلود تحقیق کاربرد ابزاردقیق

دانلود تحقیق کاربرد ابزاردقیق تطبیق اسپدانس الکتریکی طی سالهای پیش، زمانیکه برای اولین بار سیستمهای کامپیوتری به بازار عرضه شدند، ابزارهای بزرگ و در عین حال کم سرعتی بودند که قابل قیاس با یکدیگر...

دانلود تحقیق اتصالات ترانسفورماتور 0

دانلود تحقیق اتصالات ترانسفورماتور

دانلود تحقیق اتصالات ترانسفورماتور قسمت اعظم انرژی الکتریکی مورد نیاز انسان در تمام کشورهای جهان، توسط مراکز تولید مانند نیروگاههای بخاری، آبی و هسته ای تولید می شود این مراکز دارای توربین ها و...

تبليغات X
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید