پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق كیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شكلی مورد بررسی قرار گرفت كه مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال كرده است
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 1006
فرمت فایل doc
حجم فایل 541 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 200

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان

جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

(بصورت جامع و کامل در قالب 200 صفحه)

*آپدیت اول:فایل تاثیر جنسیت در مجازات با 28 صفحه اضافه شد.
*آپدیت دوم:اضافه شدن فایل ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده بصورت مفصل در قالب 24 صفحه
چكیده
در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق كیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شكلی مورد بررسی قرار گرفت كه مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال كرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است كه مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت كیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یكسانی ندارند. به نحوی كه شروع مسئولیت كیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاكم نیست و زن جزء افرادی كه عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمی‌گردد.
در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یك در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی می‌باشند كه زن و یا مرد بودن در آن بی‌تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی كه مدعی یا مدعی‌علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممكن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا كرد. قانونگذار در شیوه و كیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.
کلمات کلیدی:

جرم شناسی

حقوق کیفری

حقوق کیفری ایران

اثبات جرم و اجرای مجازات

تاثیرات جنسیت در حقوق كیفری ایران

مقدمه
انسان به عنوان كسی كه خداوند به او بزرگواری بخشیده و بر تمام آفریدگان جهان برتری داده و در زمین جانشین خود قرار داده، حقوقی را نیز دارا است. همان انسانی كه چنان مقام و منزلتی را دارا است، وظایف و تكالیفی نیز برای او مقرر گردیده تا بتواند در جمع بین حق و تكلیف و عمل به آن به هدف نهایی كه قرب الی‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانایی و شایستگی و ارزش در جهت تكامل هیچ‌گونه تفاوتی با یكدیگر ندارند و در دارا شدن حق و تكلیف نیز نمی‌توان برای آنها تفاوتی قائل شد. لیكن هر گاه اجتماعی را به وجود آورند، در اعمال و اجرای حق در جهت نظم بخشیدن به جامعه و روابط اجتماعی و دیگر امور مربوط به آن ممكن است به لحاظ شرایط و اقتضائات جامعه و طبیعت ذاتی بشر، تمایزاتی از جهات گوناگون پدید آید. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون یكسان بوده و فرقی بین آنان وجود ندارد.
در حقوق كیفری كه قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است، وضعیت حاكم، برای همه شرایط مساوی را مقرر می‌نماید. در حقوق كیفری ایران كه ملهم از حقوق اسلامی است، هیچ‌گونه تبعیضی علیه هیچ فردی روا نمی‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسیت در وضع مقررات و تعیین عناوین كیفری و دلایل اثبات جرم و میزان مجازات و مسئولیت بی‌تاثیر است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند، اما این اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاكم بر جامعه در موارد خاصی كه مربوط به خلقت ذاتی و میزان حضور در اجتماع و فعالیت‌ها و نوع روابط و كاركرد و ویژگی‌های فیزیكی و روحی افراد می‌شود،
فهرست مطالب
چكیده 1
مقدمه 2
1- بیان مساله 4
2- اهمیت تحقیق 4
3- هدف تحقیق 5
4- روش كار 5
5- سوالات 5
6- فرضیات 6
7- پیشینه 7
8- ساماندهی موضوع 8

فصل اول:آثار جنسیت در عناوین مجرمانه 10

مقدمه 10
1-1 عناوین مجرمانه مختص مردان 11

1-1-1 لواط 11

1-1-2 تفخیذ 13

1-1-3 برهنه زیر یك پوشش خوابیدن دو مرد 16
1-1-4 ترك انفاق نسبت به همسر 17
1-1-5 ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگری 19
1-1-6 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم 21
1-1-7 عدم ثبت طلاق 22
1-1-8 عدم ثبت رجوع 24
1-1-9 ازدواج قبل از بلوغ دختر 25
1-1-10 انكار زوجیت 26

1-2 عناوین مجرمانه مختص زنان 28

1-2-1 مساحقه 28

1-2-2 برهنه زیر یك پوشش قرار گرفتن دو زن 29
1-2-3 بدحجابی 31

1-2-4 ازدواج زن شوهردار یا در عده با دیگری 33

1-2-5 ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع 35

فصل دوم:آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت كیفری و مجازات 38

مقدمه 38

2-1 تاثیر جنسیت در سن مسئولیت كیفری و میزان مسئولیت و دیه 39

2-1-1 اثر جنسیت در سن مسئولیت كیفری 39

2-1-2-1 عاقله 43

2-2-2-1-1 درجه و محدوده مسئولیت عاقله 44
2-1-2-1-2 اثر جنسیت در عاقله 46
2-1-3 تاثیر جنسیت در میزان دیه 47
2-1-3-1 دیه قتل 48
2-1-3-2 دیه عضو 50
2-1-3-3 دیه ضرب و جرح 52
2-1-3-4 صدماتی كه نیاز به ارش دارد 53
2-2 آثار جنسیت در میزان مجازات 54
2-2-1 اثر جنسیت در تخفیف مجازات 55
2-2-1-1 موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان 55
2-2-1-1-1 عدم حد در صورت تكرار خوابیدن دو مرد زیر یك پوشش 56
2-2-1-1-2 نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری 56
2-2-1-1-2-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 59
2-2-1-1-2-2 پدر یا جد پدری و فرزند یكی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد 60

2-2-1-1-3 قذف همسر متوفی توسط شوهرش 60

2-2-1-1-3-1 هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 63
2-2-1-1-3-2 یكی مسلمان دیگری نامسلمان باشد 64
2-2-1-1-4 سرقت پدر از مال فرزند 66
2-2-1-1-5 قتل فرزند توسط جد یا جد پدری 67
2-2-1-1-5-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند 69
2-2-1-1-5-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد 69

2-2-1-1-5-3 قتل فرزند حاصل از زنا 70

2-2-1-1-5-4 قتل فرزند رضاعی 71
2-2-1-1-5-5 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی 71
2-2-1-1-6 ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد 74
2-2-1-1-7 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی 75
2-2-1-2 موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان 77
2-2-1-2-1 حد زنا 77
2-2-1-2-1-1- زنا با زن پدر 77
2-2-1-2-1-2- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 79
2-2-1-2-1-3 زنای محصنه با نابالغ 79
3-2-1-2-1-4 زنای زن متاهل قبل از دخول 80

2-2-1-2-2 همجنس بازی 81

2-2-1-2-3 قوادی 82
2-2-1-2-4 تعرض نسبت به زنان 83
2-2-1-2-5 مزاحمت برای زنان 84
2-2-1-2-6 توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر 85
2-2-1-2-7 رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی 86

فصل سوم:آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات 88

مقدمه 88
3-1 آثار جنسیت در اثبات جرم 89
3-1-1 شهادت 89
3-1-1 تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت 91
3-1-1-1-1 عدم اعتبار شهادت مرد 91
3-1-1-1-2 عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد 92
3-1-1-1-3 عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد 93
3-1-2 قسامه 95
3-1-2-1 موارد قسامه 96
3-1-2-2 نصاب قسامه 97

3-2 آثار جنسیت در اجرای مجازات 101

3-2-1 اجرای مجازات مردان 101
3-2-1-1 اجرای قصاص 102
3-2-1-1-1 قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری 102
3-2-1-1-2 قتل زن توسط مرد 103
3-2-1-1-3 قتل خنثی توسط مرد 104
3-2-1-1-4 قطع عضو یا جرح زن توسط مرد 105
3-2-1-2 شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان 106
3-2-1-2-1 اجرای حد رجم 106
3-2-1-2-2 اجرای حد جلد 108
3-2-2-1 اجرای مجازات زنان 110
3-2-2-1 تاخیر در اجرای مجازات 110
3-2-2-1-1 موارد تاخیر در اجرای مجازات 111
3-2-2-1-2 مجازات‌های قابل تاخیر 115
نتیجه گیری 120
پیشنهاد ها 125
منابع و مآخذ 127
Abstract 132

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم …

9 ژانويه 2018 … به صفحه دانلود فایل(پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق …
پایان نامه ی کارشناسی ارشد جناب آقای سجاد قاسمی در مکتب عدالت …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته (M.A). رشته حقوق-جزا و جرم شناسی. عنوان: بررسی تأثیر جنسیت بر نرخ ارتکاب جرم ….. تعریف جرم از نگاه جرم شناسان، روانشناسان و دیگر علوم هر کدام هر کدام بر پایه تخصص علمی خود صورت گرفته و مکتب نو ظهور عدالت حقیقت گرا در حقوق کیفری ایران برای …
4 – پایان نامه ها

چالش های توسعه جایگزین های تعقیب کیفری در حقوق ایران ، با نگاهی به حقوق انگلستان, دانشکده حقوق, دانشکده حقوق, حقوق جزا و جرم شناسی, دكتری تخصصی PhD … آثار صحنه جرم با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۹۲.۱۲.۰۴, علوم انسانی, علوم انسانی, حقوق جزا و جرم شناسی, کارشناسی ارشد ناپیوسته, سهیل تحصیلی راد …
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با …

25 ا کتبر 2016 … پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان. جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران. ( بصورت جامع و کامل در قالب 200 صفحه ). * آپدیت اول : فایل تاثیر جنسیت در مجازات با 28 صفحه اضافه شد. * آپدیت دوم: اضافه شدن فایل ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده بصورت مفصل در قالب 24 …
بانك موضوعات پايان نامه رشته فقه و حقوق- همه گرايشها – ایران پژوهان

گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی : حقوق كيفري عمومی و اختصاصی، حقوق بشر، جرم شناسي، عدالت کیفری و پلیس علمی، حقوق جزای بین الملل، آئین دادرسی، … نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه. تعداد بازدید: …. مقایسه تطبیقی حق فسخ قرارداد با وجود امكان الزام به اجرا در حقوق ايران و فرانسه
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم …

5 فوریه 2018 … پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران. در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی …
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی | کالج پروژه …

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی – دانلود پایان نامه با موضوع حقوق – کالج پروژه : دانلود مقاله ، پروژه ، پایان نامه و … … قرار نظارت قضایی؛ از مبانی تا جلوه ها (با تاکید بر حقوق کیفری ایران) سیاست جنایی و الگوهای آن در چالش با توسعه نیافتگی و آثار آن با تاکید بر سیاست گذاری جنایی در ایران سیاست گذاری  …
دانشکده حقوق | حقوق کیفری و جرمشناسی

معرفی رشته. گرایش حقوق جزا و جرمشناسی شاخه ای از حقوق عمومی است و دارای اصول و قواعد كلی ناظر بر جنبههای ماهوی و شكلی مستقل از هم است که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ارتباطِ تنگاتنگ دارد. این رشته خود شاخه های مختلف علوم جنایی از جمله علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، سیاست جنایی و فلسفه کیفری را در …
مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی – پایان نامه

عنوان پایان نامه. نام و نام خانوادگی. مقطع تحصیلی. دانشگاه. سال. عنوان. 1. مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق ایران. سعید حکیمیها. کارشناسی ارشد علوم جزا و … کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. دانشگاه شهید بهشتی. سال 1383. استاد داور. 5 . نقد مقررات مربوط به تابعیت ایران با نگاهی تطبیقی به قانون کشورهای آمریکا و انگلستان.
ليست پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتراي حقوق جزا و جرم شناسي

تابستان 84. 3. ارشد. ماهیت تغییر جنسیت و آثار جزایی آن. محمدخلیل صالحی. صناعی زاده. فاطمه عظیمی. تابستان 87. 4. ارشد. حقوق جزای ایران در برخورد با جرائم مرتبط با مواد آرایشی و بهداشتی. قیاسی. خالقی. محمود آذریانبروجنی. تابستان 85. 5. ارشد. بررسی و نقد پیشگیری وضعی از جرم در محدوده مرزهای زمینی. حاجیدهآبادی. ساریخانی.
نگین کویر

نرم افزار دیوان حافظ لسان الغیب نرم افزار پیش رو ، اثری ماندگار از موسسه نیستان جم میباشد . هر آنچه بخواهید در این نرم افزار به بهترین شکل گنجانده شده است . این نرم افزار برگزیده کتاب الکترونیک سال و برگزیده بخش ادبیات در سومین جشنواره نرم افزار های چند رسانه ای رشد میباشد . صحیح ترین نسخه صوتی غزلیات حافظ همراه با …
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران.
فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم …

20 ژانويه 2018 … بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید …
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با …

2 مارس 2018 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیرمحقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق …
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با …

8 ژانويه 2018 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد اینک شما با جستجوی ((پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق …
خرید فایل( پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم …

خرید فایل( پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران)
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران , دانلود پایان نامه جنسیت در حقوق كیفری , تاثیرات جنسیت در حقوق كیفری ایران , حقوق کیفری ایران , اثبات جرم و اجرای مجازات , دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی , جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری …
ثانا | برترین پکیج پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان …

28 ژانويه 2018 … کاملترین فایل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیدبا سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن …
حل تمرین کتاب مهندسی نرم افزار یان سامرویل

خانواده سالم از منظر اسلام · طراحی و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی با دات نت · پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران · تحقیق فيزيولوژي سيستم عضلاني · مجموع گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تبليغات X
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید