پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

هدف از این پایان نامه نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها می باشد
دسته بندی عمران
بازدید ها 508
فرمت فایل doc
حجم فایل 101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 122

پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

چکیده :
نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها یکی ازمهمترین وبنیادی ترین اصول زیربنایی کشورهاست .نوع وکاربرد انواع اقدامات پیش گیرانه برای نگه داری روسازیهای آسفالتی وبتنی طی سالهای متمادی تحت بررسی وتحقیق قرارگرفته است. کاهش هزینه ها واقدامات کاهش دهند هزمان ترمیم راهها از جمله نکاتی است که با استفاده از آسفالتهای حفاظتی تحقق می یابد. تحقیقات نشان داده است که صرف مقدار ناچیزی ازکل هزینه ها به اقدامات نگهداری باعث کاهش بسیار زیادی ازهزینه های تعمیرات وترمیم روسازیها خواهد شد .بنابراین اهمیت توجه به زمینه اقدامات نگهداری ومدیریتی به وضوح روشن می گردد.
دراین پایان نامه ضمن معرفی وشناسایی اقدامات نگهداری پیش گیرانه بویژه آسفالتهای حفاظتی ، راهکارهای علمی آزمایشگاهی وعلمی درزمینه تهیه واجرای انواع آسفالت‌های حفاظتی ارائه میگردد. آسفالتهای حفاظتی ازجمله موارد نگهداری پیش گیرانه محسوب میشوند . آسفالتهای نازک سطحی ،اندودهای سنگدانهای، دوغاب آببندی واندودآببندی بدون سنگدانه ودرزگیرها ازجمله آسفالتهای حفاظتی بشمار می روند .هدف ازاین تحقیق معرفی انواع مختلف آسقالتهای حفاظتی ونحوه طراحی واجرا وانتخاب نوع وزمان استفاده ازهریک وانتخاب راهکار مناسب جهت شرایط موجود می باشدتا گامی درراستای افزایش ایمنی وکارایی راههای کشور برداشته شود .
کلمات کلیدی:

انواع قیرها

آسفالت های حفاظتی

نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

نگهداری روسازیهای آسفالتی و بتنی

فهرست مطالب
چکیده : 1

فصل اول :معرفی انواع قیرها وکاربردآنها در 3

آسفالتهای حفاظتی 3
1ـ1ـانواع قیرها : 4
1ـ2 ـ قیرهای امولسیونی 6

1ـ2ـ1ـ تاریخچه کاربرد امولسیونهای قیری 6

1ـ 3ـ طبقه بندی وساختار امولسیون های قیری 8

1ـ 3ـ 1ـ تعریف امولسیون قیری : 9

1ـ 4 ـ انواع امولسیونهای قیری 10

1ـ 4ـ 1ـ 1ـ امولسیونهای قیری تند شکن ( ناپایدار ) 10
1ـ4ـ1ـ2ـ امولسیونهای قیری کند شکن ( نیمه پایدار ) 11
1ـ4ـ1ـ3ـ امولسیونهای قیری دیر شکن (پایدار ): 11
1ـ 4ـ2ـ رده بندی امولسیونهای قیری از نظربار الکتریکی 12
1ـ4ـ2ـ1ـ امولسیونهای قیری کاتیونیک 12
1ـ4ـ2ـ2ـ امولسیونهای قیری آنیونیک 13

1-5 موارد کاربرد امولسیونهای قیری 15

1-6- اجزای تشکیل دهنده امولسیون های قیری 16

1-6-1- قیر 16
1-6-2- آب 17
1-6-3- امولسیون ساز 17
1-6-4- پایدار کننده ها 19

1-7- خواص امولسیون قیری 20

1-7-1-کند روانی 20
1-7-2- نشست 20
1-7-3- لخته شدن 22
1-7-4- انعقاد 23
1-7-5- شکست 23
1-7-6- چسبندگی 28

فصل دوم :معرفی انواع روشهای نگهداری 30

1-2- مقدمه 31
2-3-1- دوغاب آببندی Slurry Seal ) ) 34
2-3-2- آسفالت نازک سطحی (Micro Surfacing ) 34
2-3-3- اندود آببندی سنگدانه ای (Chip Seal ) 35
2-3-4- اندود آببندی بدون سنگدانه (Fog Seal ) 35

فصل سوم :آسفالت های حفاظتی از نوع دوغاب آببندی (Slurry Seal ) 36

3-1- مشخصات 37
3-2- مصالح 37
3-2-2- سنگدانه ها 38
3-2-2-1- تست های کیفیت 39
3-2-2-2- دانه بندی 39
3-2-2-3- فیلرهای معدنی 41
3-2-2-5- افزودنیها 41
3-3 ارزیای های آزمایشگاهی 42
3-3-1- طرح مخلوط 42
3-3-2- سرعت کاربرد 44
3-3-3- نوسانات: 45
3-4- تجهیزات 46
3-4-1- تجهیزات اختلاط 46
3-4-2- وسایل تنظیم نسبت 47
3-4-3- تجهیزات پخش 47
3-5- تنظیمات 48
3-6- محدودیتهای آب و هوایی 49
3-7- کنترل ترافیک 49
3-8- آماده سازی سطحی 50
3-8-1- تک کت: 50
3-8-2- ترک ها: 51
3-9- کاربرد: 51
3-9-1- درزها 52
3-9-2- پایداری مخلوط 52
3-9-3- وسایل دستی 52
3-9-4- خطوط 53
3-9-5- غلطک زنی 53
3-10- کنترل کیفیت 53
3-10-2- قیر امولسیونی 54
3-10-3- دانه بندی 54
3-10-4- فیلرهای معدنی 56

فصل چهارم: آسفالت های حفاظتی از نوع آسفالت 59

نازک سطحی (Micro Surfacing) 59
4-1 معرفی 60
4-2 مشخصات کاربردی 61
4-3- مصالح مصرفی 61
4-3-2- سنگدانهها 63
4-3-3- فیلر های معدنی 66
4-4- ارزیابی های آزمایشگاهی 67
4-4-2- سرعت كاربرد 70
4-5- تجهیزات: 72
4-5-1- تجهیزات اختلاط 72
4-5-2- دستگاههای نسبت بندی 73
4-5-3- دستگاههای پاشش 73
4-6- كالیبراسیون 75
4-7- محدودیت‌های آب و هوایی: 75
4-8- آماده ساختن سطوح 76
4-9- كاربردها 77
4-10- آزمایشات طرح اختلاط 79
4-10-2- آزمایش شیار خیس 80

فصل پنجم: آسفالت‌های حفاظتی از نوع اندود آببندی سنگدانه‌ای (Chip Seal) 82

5-1- مقدمه 83
اهداف: 83

5-2- فاكتورهایی كه به طراحی و عملكرد آسفالت سطحی تأثیر می گذارند 84

5-2-1- حجم ترافیك و سرعت 84
5-2-2- شرایط و سختی سطح موجود راه 84
5-2-3- اندازه و سایر مشخصات سنگدانه ها 85
5-2-4- بافت سطفحی و مقاومت سایشی 88
5-2-5- نوع قیر 90

5-2-5-1- دلایل استفاده از قیرهای پلیمری در UK 90

خصوصیات قیر كاتیونیك K1-70 (تندشكن): 91

5-2-5-2- مقایسه قیرهای محلول و امولسیون 92

فصل ششم: خلاصه و نتیجه گیری 109
مراجع 113
واژه نامه: 114

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها …

4 فوریه 2018 … دانلود فایل. دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها. چکیده : نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها یکی ازمهمترین وبنیادی ترین اصول زیربنایی کشورهاست .نوع وکاربرد انواع اقدامات پیش گیرانه برای نگه داری روسازیهای آسفالتی وبتنی طی سالهای متمادی تحت بررسی وتحقیق قرارگرفته است.
پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها | اینس دانلود

14 ژانويه 2018 … دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها. چکیده : نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها یکی ازمهمترین وبنیادی ترین اصول زیربنایی کشورهاست .نوع وکاربرد انواع اقدامات پیش گیرانه برای نگه داری روسازیهای آسفالتی وبتنی طی سالهای متمادی تحت بررسی وتحقیق قرارگرفته است. کاهش هزینه ها …
پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها | آذین دانلود

13 ژانويه 2018 … دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها. چکیده : نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها یکی ازمهمترین وبنیادی ترین اصول زیربنایی کشورهاست .نوع وکاربرد انواع اقدامات پیش گیرانه برای نگه داری روسازیهای آسفالتی وبتنی طی سالهای متمادی تحت بررسی وتحقیق قرارگرفته است. کاهش هزینه ها …
دانلود فایل کامل پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و …

17 دسامبر 2017 … دانلود فایل کامل پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها. هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر نام محصول دانلودی: پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی …
پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها | لایت دانلود

5 ژانويه 2018 … دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها. چکیده : نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها یکی ازمهمترین وبنیادی ترین اصول زیربنایی کشورهاست .نوع وکاربرد انواع اقدامات پیش گیرانه برای نگه داری روسازیهای آسفالتی وبتنی طی سالهای متمادی تحت بررسی وتحقیق قرارگرفته است. کاهش هزینه ها …
دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد واحد …

جستجوی همه پایان نامه ها … 7, پیش بینی خصوصیات پرش هیدرولیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در مقطع مستطیلی, سید علی نجدی حجازی, دانشکده فنی و مهندسی, عمران, 1396-10-27 ….. 110, مدیریت آب خاکستری خانگی به وسیله ی بسته بندی های با قابلیت استفاده ی مجدد, مهرداد زمانی, دانشکده هنر, طراحى صنعتى, 1396-06-22.
پروفایل علی عبدی کردانی – دانشگاه بین المللی امام خمینی

رج, عنوان دوره تدریس شده, از تاریخ, تا تاریخ, محل تدریس, فایل مرتبط, پیوند مرتبط. ١, ایمنی (قسمت طراحی هندسی و فاکتورهای انسانی), ١٣٨٧, مرکز تحقیقات مدیریت روسازی- دانشگاه تربیت مدرس, —. ٢, طراحی هندسی مسیرها و تقاطعها, ١٣٨٧, نظام مهندسی استان قزوین, —. ٣, مهندسی ترافیک, ١٣٨٧, نظام مهندسی استان قزوین, —. ٤ , بررسی …
جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد راه و ترابری

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد راه و ترابری. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد راه و ترابری تعداد 700 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی و گزارش های سمینار تحقیقات و مقالات خود بهره ببرید: 1 · 2 · 3 … 30 …
پايان نامههاي دفاع شده – پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر محمد خبيري, تدوين الگوي ارتباط بين مديريت منابع انساني الكترونيك با توسعه خلاقيت سازماني و اثربخشي منابع انساني وزارت ورزش و جوانان, تربيت بدني و ….. مدلي جديد مبتني بر حداقلسازي هزينه جهت تعيين استراتژي تعمير و نگهداري خطوط توليدي, مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها, کارشناسي ارشد, محيا امامي …
بررسی اثرات وسایل نقلیه سنگین بر روی عمر روسازی های آسفالتی

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت روسازی در مسیر جاده شاهرود – دامغان و دامغان- شاهرود” در سال 1392 با هدف اجرای کاربرد این سیستم در یک سیستم مدیریت … عوامل فوق، وسعت و شدت این خرابی ها رابطه مستقیمی با شرایط و نحوه نگهداری روسازی راه ها دارد که بایستی با آغاز بهره برداری از سیستم به طور اصولی و مستمر انجام شود.
وزارت راه و شهرسازی

در تاريخ 31 خرداد 1390وزارت راه وشهرسازي با راي مجلس شوراي اسلامي وسپس تاييد شوراي نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابري و مسكن وشهرسازي تشكيل ومقرر گرديد همه امكانات ،تعهدات،اعتبارات،نيروي انساني واموال منقول وغير منقول دو وزارتخانه ياد شده به وزارت راه وشهرسازي منتقل گردد.
دولت باید با تخصیص ویژه بودجه، کاستیهای گذشته راهها را جبران کند

7 ساعت قبل … سالانه 17 هزار نفر در جادهها جان خود را از دست میدهند که ارزش اقتصادی این تعداد از مردم بیشتر از بودجه سالانهای است که دولت در بخش راه تزریق میکند.
به عنوان بالاترین مسئول وزارت راه از مردم عذرخواهی می کنم/ بیش از 200 …

1 ساعت قبل … وزیر راه و شهرسازی در جلسه امروز بعدازظهر (سه شنبه) و در دفاع از عملکرد خود در مقابل استیضاح گفت: به عنوان بالاترین مسئول این وزارتخانه برای هرنوع رنجی که …. و منفی 12 درجه، در منطقه کرج 32 سانت برف با دمای منفی 13 درجه داشتیم، آیا در چنین شرایطی می توانستیم جاده ها و فرودگاه ها را در شرایط عملیاتی قرار دهیم؟
به عنوان بالاترین مسئول وزارت راه از مردم عذرخواهی میکنم/ بیش از 200 …

6 ساعت قبل … به عنوان بالاترین مسئول وزارت راه از مردم عذرخواهی میکنم/ بیش از 200 هزار مهندس عضو نظاممهندسی شغل مضاعف دارند. وزیر راه و شهرسازی در جلسه امروز بعدازظهر (سهشنبه) و در دفاع از عملکرد خود در مقابل استیضاح گفت: به عنوان بالاترین مسئول این وزارتخانه برای هرنوع رنجی که برای مردم پیشآمده از آنها پوزش میخواهد.
آخوندی: به عنوان بالاترین مسئول وزارت راه از مردم عذرخواهی می … – نامه نیوز

8 ساعت قبل … روز سرنوشت ساز آخوندی در بهارستان/ آخوندی: به عنوان بالاترین مسئول وزارت راه از مردم عذرخواهی می کنم/ رای آتش به اختیار فراکسیون مستقلین به …. محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در جلسه علنی ظهر امروز (سهشنبه) و در جریان موافقت با استیضاح وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از وضعیت جادهها، گفت که جادههای کشور …
روز سرنوشت ساز آخوندی در بهارستان/ آخوندی: به عنوان … – نامه نیوز

5 ساعت قبل … روز سرنوشت ساز آخوندی در بهارستان/ آخوندی: به عنوان بالاترین مسئول وزارت راه از مردم عذرخواهی می کنم/مخالفت فراکسیون امید با استیضاح آخوندی/ موافقت فراکسیون ولایی … وقتی بحران واقع شده و مردم جان خود را از دست دادند، وزیر در جلسه رسیدگی در کمیسیون عمران مسئولیت مدیریت بحران را متوجه وزارت کشور می داند.
آخوندی: از مردم عذرخواهی میکنم/ علیرضا بیگی: وزارت راه، آتش بر خرمن …

7 ساعت قبل … آخوندی: از مردم عذرخواهی میکنم/ علیرضا بیگی: وزارت راه، آتش بر خرمن اعتماد مردم زده/ قاضیپور: ویلای لواسانات آقای وزیر با میل گردهای ساختمان مجلس ساخته شده. به گزارش … وقتی بحران واقع شده و مردم جان خود را از دست دادند، وزیر در جلسه رسیدگی در کمیسیون عمران مسئولیت مدیریت بحران را متوجه وزارت کشور می داند.
پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام «مهدی بازرگان» – روزنامه دنیای اقتصاد

7 ساعت قبل … عضو شورای شهر تهران پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام مهندس مهدی بازرگان را ارائه کرد. … به عنوان مثال در ونک باغی تاریخی خاندان مستوفی وجود دارد که با هزینه بالا از آن نگهداری میشود و در حالیکه از حفظ باغات سخن میگوییم که کارهای دیگر همچون کشیدن خطوط مترو انجام میدهیم که باغها را به خطر میاندازد؛ به طوریکه باغ …
دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

1 ژانويه 2018 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیردوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها ||…
پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

4 مارس 2018 … پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها.
آخوندی: قدرت وام دهی بانک ها کاهش یافته است/ نگران وضعیت اقتصادی …

5 ساعت قبل … آکاایران: آخوندی: قدرت وام دهی بانک ها کاهش یافته است/ نگران وضعیت اقتصادی ایران هستم. آکاایران: جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی دقایقی پیش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. به گزارش آکاایران: به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین ، جلسه استیضاح عباس آخوندی، با حضور ۱۹۶ نماینده و به ریاست …
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای | صفحه اصلی

مرکز مدیریت راه های کشور · کتابخانه دیجیتال · سامانه شرکت های حمل و نقل · آزمون تاسیس شرکت حمل و نقل بین المللی · پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه ها · سامانه رسيدگي به شكايات · سامانه مدیریت ارتباط شهروندی · خرید اینترنتی بلیت اتوبوس . خدمات. آمار و اطلاعات. فرآیندهاودستورالعملها. انتشارات. ارتباطات. اخبار استانها.
نسیم دانلود | پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

2 مارس 2018 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمبا سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها و بررسی کامل هدایت…
پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها | شیراز …

16 ژانويه 2018 … دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها. چکیده : نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها یکی ازمهمترین وبنیادی ترین اصول زیربنایی کشورهاست .نوع وکاربرد انواع اقدامات پیش گیرانه برای نگه داری روسازیهای آسفالتی وبتنی طی سالهای متمادی تحت بررسی وتحقیق قرارگرفته است. کاهش هزینه ها …
با این که در ظاهر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در سکوت و بدون ارباب …

13 ساعت قبل … با این که در ظاهر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در سکوت و بدون ارباب رجوع است اما برخلاف ظاهرش، کا ن آن درگیر سر و سامان دادن به امور جاده های برون شهری و درون شهری هستند، مسائلی که در هنگام ورود از … اداره مدیریت راه ها یکی از واحدهای این اداره کل است که محورهای مواصلاتی استان در مانیتورهای این بخش قابل مشاهده هستند.
پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها | سکه دانلود

13 ژانويه 2018 … دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها. چکیده : نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها یکی ازمهمترین وبنیادی ترین اصول زیربنایی کشورهاست .نوع وکاربرد انواع اقدامات پیش گیرانه برای نگه داری روسازیهای آسفالتی وبتنی طی سالهای متمادی تحت بررسی وتحقیق قرارگرفته است. کاهش هزینه ها …
پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها | خورشید …

14 ژانويه 2018 … دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها. چکیده : نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها یکی ازمهمترین وبنیادی ترین اصول زیربنایی کشورهاست .نوع وکاربرد انواع اقدامات پیش گیرانه برای نگه داری روسازیهای آسفالتی وبتنی طی سالهای متمادی تحت بررسی وتحقیق قرارگرفته است. کاهش هزینه ها …
خرید و دانلود پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها

29 ژانويه 2018 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید به صفحه دانلود فایل(پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پایان نامه مهندسی عمران با عنوان نگهداری و مدیریت راهها و جاده ها}را دانلود خواهید کرد …
عباس آخوندی وزیر ماند – سایت تخصصی فصل اقتصاد – تی نیوز

فصل اقتصاد – مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز سه شنبه؛ بیست و دوم اسفند برای استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه آغاز به کار کرد و در نهایت نمایندگان مجلس به ادامه کار او در وزارت راه رای دادند. اولین دستور کار جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس بررسی طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نوبت صبح بود که نمایندگان با 126 …
گزارش جلسه استیضاح وزیر راه/اظهارات موافقان و مخالفان/آخوندی: از مردم …

7 ساعت قبل … نماینده مردم تبریز در در جلسه علنی امروز (سهشنبه) مجلس در جایگاه موافقت با استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز از جمله مسائلی که مطرح است این است که تردیدهایی در … وقتی بحران واقع شده و مردم جان خود را از دست دادند، وزیر در جلسه رسیدگی در کمیسیون عمران مسئولیت مدیریت بحران را متوجه وزارت کشور می داند.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *