پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه

كوچكترین جزء عملیاتی تشكیل دهنده یك پروژه را كه دارای یك زمان شروع، یك زمان پایان، طول زمان، منابع
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 596 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 73

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه

فروشنده فایل

کد کاربری 23094

پــروژه ، عبارت از مجمـوعه اقدامات و عملیات پیچیـده و منحصـر بـه فـردی متشكل از فعالیتهای منطقی و مرتبط به یكدیگـر است كه زیـرنظر یك مـدیـریت و سـازمـان اجرایی مشخص ، برای تامین هـدف یا اهـدافی مشخص در چـارچوب بـرنامـه زمـانی و بـودجه از پیـش تعیین شده ای اجــرا می شــود .

– پـروژه ، مجمـوعه ایست از كارهای غیـر تكـراری و مرتبط به هم كـه هریك از آنها مـدت اجـرا ، زمـان شـروع و زمـان خاتـمه معینی دارد .

خصـوصیات یك پـــروژه :

پــروژه از یك مجمـوعه فعـالیت تشكیل میشـود ، بطـوریكه با انجـام این فعـالیتها پــروژه بـه اتمام می رسـد .

بیـن فعالیتها روابط و وابستگـی یا تقـدم و تـأخــر وجــود دارد.

فعـالیتها مــرز دار هستنــد ، یعنی پــروژه فـرآینـد گسستـه دارد .

هـر پــروژه دارای یك نقطـه شــروع و یك نقطه پایان می باشد .

هـر پــروژه دارای یك هدف مشخص و قابل ارزیـابی است.

هر پروژه داری یک کیفیت تعریف شده برای اجرا می باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید