مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار

مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار

هدف از این پایان نامه بررسی مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار می باشد
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 329
فرمت فایل doc
حجم فایل 400 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 361

مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه رشته حقوق خصوصی

مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار

*قابل ذکر است این رساله مربوط به آقای سیاوش شجاع‌پوریان از اهواز میباشد و با اجازه ایشان در سایت قرار گرفته است.
چكیده
تعهداتی كه پزشك در درمان بیمار دارد، اعم از این كه با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یكسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشك مشكل است. تأكید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشكی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشك را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشك به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند.
رابطه پزشك و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشك به موجب قرار‌داد مذكور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشك ندارد و باید تقصیر پزشك ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).
قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشك قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشك برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشك درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است كه پزشك قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشك از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را كه از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد.
بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشك مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشك در درمان است.
کلمات کلیدی:

تعهد و مسولیت

حقوق بیمار

رابطه سببیت و تمیز سبب

مسوولیت قراردادی پزشک

مسؤولیت مبتنی بر تقصیر

مسوولیت پزشک در برابر بیمار

مقدمه
پزشكی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر كه زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای كم كردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشك تنها انسانی است كه با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم كه با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست كه حرفه پزشكی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشك كاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در كنیسه جستجو می‌كرد كه كاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌كرد تا خشم خدایان را كه علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشكی، رابطه پزشك و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشك اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت كور كورانه.
با این همه، ‌فاصله بین پزشك و بیمار، سابقاً كمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست كه پزشك بدان آگاهی داشت؛ پزشك از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌كرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه كردن و دل پیچه بكاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناك بیمار را از پا‌ در می‌آورد، بدون اینكه پزشك بتواند كمكی به بیمار نماید.
امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشكان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشكی به دستاورد‌های عظیمی رسیده است، به گونه‌ای كه می‌توان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امكانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و تركیبات شیمیائی، علم پزشكی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای كه شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار‌یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار‌یهای قلب و مغز و سرطان كه روز‌گاری نسل بشر را كشتار می‌نمود با استفاده از دستاور‌د‌های علمی جدید پزشكی به راحتی درمان می‌گردد.
با این همه حرفه پزشكی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو‌های تولیدی كه مورد استفاده پزشكان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی جسمی بیماران گردیده است و پیشرفت علوم پزشكی هم قربانیانی بجا می‌گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشكی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشكی رخنه نموده است.
فهرست مطالب
چكیده 8
مقدمه 9
1- تبیین موضوع 9
2- سؤالات اصلی تحقیق 12
3- فرضیه‌های تحقیق 12
4-ضرورت و هدف تحقیق 13
5- پیشینه تحقیق 14
6- روش تحقیق 14
7- تقسیمات 15
فصل اول : كلیات 16

گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری 34

گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی 38

مبحث سوم: انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری پزشك 47

فصل دوم : قرارداد پزشكی 52

ب : اعلام اراده 59
1- رضایت مكتوب 59
ج : توافق دو اراده 62
1- اراده بیمار 62
1- عقد اجاره اشخاص 95
2- قرارداد كار و یا قرارداد مقاطعه كاری 98

گفتار دوم: خصوصیات قرارداد پزشكی 105

الف: شخصی بودن 105
ب: لازم بودن نسبت به پزشك 106
ج : مستمر بودن 106
د : معاوضی بودن 107
هـ : عهدی بودن 108
و : رضایی بودن 108
ز : مرتبط بودن با نظم عمومی 108
ح : انسانی بودن 109

فصل سوم : تعهدات قراردادی پزشك 110

گفتار اول- قاعده كلی: تعهد به وسیله 112
گفتار دوم- استثنائات قاعده: حالات تعهد به نتیجه 117
الف: انتقال خون 117
ب: اعضای مصنوعی 119
ج : آزمایشات پزشكی 121
د : جراحی زیبایی 123
هـ: بیهوشی 127
و: تضمین سلامتی بیمار 130

گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشك در قانون مجازات اسلامی 133

مبحث دوم : تعهد به ادامه درمان 136
گفتار اول: تبیین تعهد به ادامه درمان 136
گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد 139
الف : اقاله 139
ب : قوه قاهره 140
ج : دعوت از پزشك دیگر 140
د : عدم توانایی و تخصص 141
هـ : عدم اجرای تعهدات از سوی بیمار 142
و : با اطلاع بیمار و اطمینان از امكان درمان توسط پزشك دیگر 142

مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی 143

گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی 143
گفتاردوم: رعایت موازین علمی و فنی 148
گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی 155
الف: عدم تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران 156
ب : رعایت تعرفه‌‌های خدمات درمانی 156
ج : عدم دریافت مبلغی زائد بر وجوه دریافتی موسسات درمانی 157
هـ : درج مشخصات و طرز استعمال دارو در نسخه 158

مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار 160

گفتار اول : رضایت آگاهانه 161
گفتار دوم : آگاه سازی در مراحل مختلف درمان 167
الف : آگاه نمودن به تشخیص بیماری 167
ب : آگاه نمودن به معالجه 169
ج : آگاه نمودن به مسائل بعداز معالجه 172
گفتار سوم : محدوده تعهد بر آگاه سازی 174
الف : معیار آگاه سازی 174
1 – معیار جامعه متخصصین «معیار طبابت حرفه‌ای» 174
2– معیار فرد معقول 175
3 : معیار فردی یا معیار بیمار مدار 175
ب : درجات آگاه سازی 178
1- شرایط ایجاد حالت اورژانس 187
الف: وجود سر 194
ب: شخصیت مرتكب 194
ج : افشای سر 195
گفتار دوم: مواردی كه افشای سر جایز است 196
و : حالت انتخاب پزشك توسط بیمارستان دولتی 218
گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشكی) 220
الف : لزوم تقصیر پزشك 220
ب : مسؤولیت پزشك در حقوق موضوعه ایران 231
ج : مفهوم و علل خطای پزشكی 241
د : معیار خطای پزشكی 243
1- معیار شخصی 244
2- معیار نوعی 245
2-1- رعایت برخی از شرائط داخلی 246
2-2- رعایت شرائط خارجی (زمان و مكان) 248
هـ : درجه خطای پزشكی 252
مبحث دوم: ورود خسارت 258
گفتار اول: اقسام خسارت 259
ب : خسارت معنوی 266
گفتار دوم : شرایط خسارت قابل مطالبه 269
الف: مسلم بودن خسارت 269
ب: مستقیم بودن خسارت 276
ج : جبران نشدن خسارت 277
د: قابل پیش‌بینی بودن خسارت 283

مبحث سوم : رابطه سببیت 285

گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت و تمیز سبب در تعدد اسباب 286
الف: مفهوم رابطه سببیت 286
1- نظریه برابری اسباب و شرایط 291
2- نظریه سبب مقدم در تاثیر 291
3- نظریه سبب متعارف 293
گفتار دوم : تأثیر اسباب خارجی بر مسؤولیت پزشك 294
الف : قوه قاهره 294
ب : تقصیر زیان دیده ( بیمار ) 299

مبحث چهارم: شرط عدم مسؤولیت قرار‌دادی (شرط برائت) 319

نظریات مطرح شده در دو گفتار مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد: 319
گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر) 320
گفتار دوم: نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجائی بار دلیل) 324
نتایج 334
پیشنهادها 339
فهرست منابع 344
1- منابع فارسی 344
2- منابع عربی 353
الف – كتابهای عربی فقهی 353
ب – كتابهای عربی حقوقی 355
منابع انگلیسی 357
Physician’s contractual responsibity toward patient 359
Abstract 359
Siavash Shojaporyan 359

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار | camera – p9d.ir

21 فوریه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 400 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 361. دانلود پایان نامه رشته حقوق خصوصی. مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار. * قابل ذکر است این رساله مربوط به آقای سیاوش شجاع پوریان از اهواز میباشد و با اجازه ایشان در سایت قرار گرفته است. چکیده. تعهداتی که پزشک …
مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار | ایران پژوهش – p9d.ir

28 فوریه 2018 … رساله دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph. D) با عنوان مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار. * قابل ذکر است این رساله مربوط به آقای سیاوش شجاع پوریان از اهواز میباشد و با اجازه ایشان در سایت قرار گرفته است. چکیده. تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان …
مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیماران | چطور

6 فوریه 2017 … یکی از مهمترین مسائل حقوق پزشکی پاسخ به این پرسش ظاهرا ساده است که مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار چیست؟ … تمایز مسئولیت مدنی و کیفری پزشک هم با کمی پیچیدگی فنی بیشتر، از همین قاعده تبعیت میکند. … البته در مورد دیه، به دلیل ماهیت خاص آن، تحت پوشش قرارداد بیمه قرار میگیرند.
مسولیت مدنی بیمارستان ها در برابر بیماران – فصلنامه علمی پژوهشی …

حقوق پزشكي. سال هشتم، شماره سی. یکو. م،. زمستان. 3131. گستره. مسؤولیت. مدنی بیمارستان در برابر بیمار. سید محمد صادق طباطبائی. 1. قادر. یشن. ور. 2. چک. ی. ده. در دنیای کنونی نقش بیمارستان. ها تنها به ….. به کارگیری پزشک در بیمارستان با وجود قرارداد کار بین پزشک و بیمارستان( یا. تبعیت حقوقی وی نسبت به بیمارستان …
مسئولیت پزشکی – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

مسئولیت پزشکی از مسائل اخلاق حرفهای پزشکی و از مسائل اساسی است که در حقوق پزشکی مطرح است. این مسئله در رابطه پزشک و بیمار و تمامی کارهایی که پزشک برای معالجه بیمار انجام میدهد مطرح میشود. در نگرش حقوقی، رابطه پزشک و بیمار به منزله قراردادی است که میان آن دو بسته شده و به استناد این رابطه حقوقی، پزشک به عنوان طرف …
خطای پزشک و تأثیر آن در مسؤولیت پزشکان

ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ. ي ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺷﻮد، ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﺑﻪ درﻣﺎن، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ را از وي ﺳﻠﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. واژ. ﮔﺎن. ﻛﻠﻴﺪي. : ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻚ، ﺧﻄﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺗﻘﺼﻴﺮ، ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮاﺋﺖ، رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎ …. ﻗﺮارداد ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻗﺮاردادي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪ در اﺛﺒﺎت ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻗﺮاردادي. ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ . ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، دو ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪ در ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ. ﻗﺮاردادي ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ؛ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ.
مسئولیت مدنی پزشک یا طبیب در قبال ضرری که به بیمار وارد می شود …

در قرارداد درمان پزشکی هم تعهد پزشک یا بیمارستان و مؤسسه طرف قرارداد که از نوع تعهد به درمان و ارائه خدمات پزشکی است در مقابل پولی است که از طرف دیگر یعنی بیمار دریافت میکند و قصد مشترک آنان مبادله یک تعهددر برابر یک مال است مگر اینکه قرینهای برخلاف این وجود داشته باشد مثل طبابت در روابط خانوادگی و یا روابط دوستانه …
Images for مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار

(1389 ش.). مسؤوليت قراردادي پزشك در برابر بيمار. چاپ اول، انتشارات فردوسي. شيخآزادي، اردشير. قدياني، محمدحسن. كيانی، مهرزاد. (1386 ش.). نحوه رسيدگي به قصور و تخلفات حرفهاي دندان¬پزشكان در ايران. مجله علمي پزشكي قانوني. دوره 13، ش 3، 80- 171. صالحی، حمیدرضا. عباسی، محمود. (1390 ش.). ماهیت تعهدات پزشکی و بررسی جلوههای …
شمایی از مسؤولیت مدنی پرستاران | صالحی | مجله اخلاق پزشکی

18 نوامبر 2017 … برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که اگر پزشک بدون رضایت بیمار اقدام به معالجه بیمار نماید، یا در صورتی که بیمار، به رضایت شخصی خود به پزشک رجوع نکرده است، مسئولیت او قهری است ولی اگر میان پزشک و بیمار، قرارداد وجود داشته باشد، مسئولیت او قراردادی است. ]۱۲] البته، تمییز مسئولیت قراردادی از مسئولیت …
مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران | کانون وکلای دادگستری استان قم

مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار. هدف از این پایان نامه بررسی مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار می باشد. دانلود مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار. حقوق بیمار رابطه سببیت و تمیز سبب مسوولیت قراردادی پزشک مسؤولیت مبتنی بر تقصیر مسوولیت پزشک …
مسوولیت قراردادی پزشك در برابر بیمار

عنوان : مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار. تألیف : دکتر سیاوش شجاع پوریان . قیمت : 12000 تومان. هرگونه کپی برداری از طرح و محتوا ممنوع می باشد | انتشارات فردوسی.
انتشارات فردوسی | آرشیو

11 فوریه 2018 … مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار. استاد راهنما. دکتر منصور امینی. استادان مشاور. دکتر نجاتاله جورابراهیمیان – دکتر میرقاسم جعفر زاده. نگارنده. سیاوش شجاعپوریان. چکیده. تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت …
پایان نامه مقطع دکتری رشته حقوق با موضوع مسئولیت قراردادی پزشک …

خسارت مسئولیت پزشکان. مدارک لازم جهت دریافت خسارت. برگه اعلام خسارت بیمه گذار با شرح حادثه و نام مورد بیمه اصل بیمه نامه گزارش بازدید اولیه برگه تعهد نامه بیمه گذار کارت ملی بیمه گذار کپی برابر اصل برگه بازجویی کپی برابر اصل شکوائیه بیمار کپی برابر اصل شکوائیه وراث (در صورت رخدادن فوت) کپی برابر اصل نظریه …
مسئولیت پزشکان – بیمه سروش

چنانکه می دانیم ، زیانهای مادی وارده بر پزشک ، به دلیل مسئولیت او، موجب خسارات مادی زیادی برای پزشک می گردد. پزشکان به جهت مسئولیت خطیری که در مقابل جان و سلامت بیماران دارند، بسیار در معرض ریسک شکایت ناشی از تهدید سلامت از سوی بیماران هستند، چراکه با کوچکترین اشتباه، سلامت بیمار مورد تهدید قرار می گیرد،به همین …
بیمه مسئولیت – بیمه آرمان

هر كدام از نظامهاي حقوقي، مسئوليتِ پزشك را از بُعدي بررسي كرده و به راهي رفته اند؛ برخي آن را از بُعد قراردادي بررسي ميكنند و برخي ديگر، مسئوليت پزشك را قهري، و تعهد … [2] ابن ادریس معتقد است در صورتی که طبیب دانش کافی داشته باشد و تلاش متعارف نیز نموده باشد ضامن نیست زیرا اصل بر برائت است و به علاوه بیمار خود اذن به …
بررسی قواعد مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی 1392

24 آگوست 2014 … جوانمرد براین باور است که پذیرش دیدگاه مشهور که معتقد است مسئولیت پزشک مطلق است. نظام حقوقی مسئولیت پزشک متخصص را با پزشک جاهل برابر و یکسان میداند که بر این اساس نمیتوان مسئولیت پزشک را در قالب قواعد قراردادی یا قهری بررسی کرد به همین دلیل این دیدگاه قابل انتقاد است. دیدگاه غیرمشهور با …
مسئولیتهای قانونی پزشکان در برابر بیماران | سایت حقوقی وکیل محمد …

13 مارس 2017 … در نگرش حقوقی، رابطه پزشک و بیمار به منزله قراردادی است که میان آن دو بسته شده و به استناد این رابطه حقوقی، پزشک به عنوان طرف فعال این رابطه، همانطور که در برابر خدمات علمی خود که نفعی یا درآمدی، طبق قرارداد عاید وی میگردد، مکلف به انجام تکالیفی است که در حقوق به آن مسئولیت گفته میشود. (بی احتیاطی …
بی احتیاطی پزشک : مسئولیت پزشکی از مسائل اخلاق حرفهای پزشکی …

نمونه بارز اين گونه تعهدات ، تعهد پزشك در برابر بيماراست . قرارداد منعقده با پزشك موجد تكليف سعي و كوشش در معالجه بيمار است .او به بيمار نه وعده شفا ، بلكه قول تلاش براي نيل به اين هدف را مي دهد 0 لذا از عدم اعاده سلامت بيمار يا وخامت حال و نيز حتي فوت او نمي توان چنين استنتاج كرد كه پزشك تعهد خويش را به جا نياورده و بر پيمان خود …
دلالت خارجي بودن علت معافيت از مسئوليت – Ghavanin.com : Iran Law …

پزشک خانواده مسئولیت دارد خدمات سلامت را در محدوده بستهی خدمات تعریف شده؛ بدون تبعیض سنی، جنسی، ویژگیهای اقتصادی اجتماعی و ریسک بیماری در اختیار فرد، …. هنگام عقد قرارداد باید پزشک خانواده دیگری را به عنوان جانشین خویش معرفی کند تا در شرایط خاص به جای او مراجعان تحت پوشش را پذیرفته و خدمات سلامتی لازم را برابر …
دستورالعمل برنامه پزشک خانواده شهری

بر طبق قرارداد با بیمارستان،مدیر بیمارستان مسئول تقصیر کارکنان خود است؛ چنانکه مثلا پرستار بدون رعایت دستور پزشک،آمپولی را در رگ تزریق کند(31)یا دارویی را اشتباه به بیمار بدهد(32)(ماده 12قانون مسئولیت مدنی ایران درباره مسئولیت کارفرما در برابر عمل کارگر خود).در موردی که بیمار نمی تواند رابطه سببیت روشنی را …
تحقیق مقاله مسئولیت مدنی پزشکان – آران فایل

تصویر برابر اصل پرونده پزشکی و شرح حال بیمار در صورت بستری. 12. -. اصل گواهی پایان دوره درمان توسط پزشک مع. الج. 13. -. روزنامه رسمی. ) در شرکت های حقوقی. (. 14. -. جواز و پروانه ساختمان در حال احداث. 15. -. لیست حض. ور و غیاب زیاندیده و ورود خروج. در. ماه حادثه. 16. -. قرارداد استخدام/حکم کارگزینی. )قرارداد کارفرما با پیمانکار و …
KIC-٥٠٧-GFR-٠١٩-٠٠ چک لیست مدارک پرونده خسارت مسئولیت کارفرما …

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان تنها، اشتباهات غیر عمدی پزشک را پوشش می دهد پس اگر پزشکی در حین درمان عمداً باعث ایجاد آسیبی در بیمار خود گردد بیمه تعهدی … از اتمام قرار داد بیمه رامی نمایند و پس از آن مسئولیتی نسبت به پرداخت غرامت نخواهند داشت؛ حتی اگر پزشک بدون هیچگونه وقفه ای اقدام به تمدید قرارداد بیمه خود نموده باشد.
بیمه مسئولیت حرفه ای و ظرایف قانونی آن – مؤسسه حقوقی، پزشكی …

10 ژانويه 1996 … ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺣﺮف. ﺑﺮﻋﻬﺪه آﻧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ، ﻗﺼﻮر. واﺑﺴﺘﻪ(ﭘﺮﺳﺘﺎر و …) ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺰﺷک و ﭘﺮﺳﺘﺎر ، اﺣﺎﻃﻪ. وﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﻣﻮازﯾﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و درﺻﻮرت. ﻧﻘﺾ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﻋﺬر ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ. ﻣﻮازﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد. ❖. ﺷﺮاﯾﻂ اﻃﻼق ﻗﺼﻮر. ١. -. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ. ٢. -. در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎ درﻣﺎن ﺑ.
ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ

16 ژانويه 2017 … موضوع بیمه نامه : بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت ، و یا قصور بیمه گذار در انجام کلیه خدمات مراقبت و پرستاری از بیمار ،کودک و سالمند در منزل دچار صدمات جسمانی و یا روانی گردیده و یا فوت شوند و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت …
مسئولیت حرفه ای مراقبین در منزل – بیمه سرا

18 فوریه 2017 … بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر مسئولیت نگهداری مورد اجاره در طول مدت قرارداد اجاره بر عهده مستاجر میباشد. … بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان موضوع بیمه مسئولیت حرفهای پزشکان عبارت است از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران که ناشی از مسئولیت پزشک به علت اشتباه، غفلت یا قصور وی در انجام خدمات حرفهای …
بیمه مسئولیت – نمایندگی بیمه ایران

در بعضی از قراردادهای بیمهی درمان تکمیلی درصد ثابتی برای فرانشیز در نظر نمیگیرند و فرانشیز را معادل سهم بیمهگر اول فرض میکنند و میگویند که فرانشیز معادل سهم … در بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان” کلوز”ی به نام پوشش بیمهای جبران هزینه های پزشکی بدون اِعمال فرانشیز وجود دارد، ضمنا در سایر رشتههای بیمهای همدر …
فرانشیز و انواع آن در بیمه (فرانشیز چیست و چه شرایطی دارد ) – وبیمه

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران. … تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی روشی است برای پیشگیری از یک بارداری مبتلا به یک بیماری ژنتیکی یا کروموزومی، که در IVF کاربرد دارد. در این روش سلول یا سلولهایی را از جنین در روز سوم یا پنجم تکوین جنینی جدا نموده و از نظر ژنتیکی آنها را مورد بررسی قرار می دهند … بیمه های طرف قرارداد …
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران

5 روز پیش … بر اساس قراردادی که در ماه فوریه صادر شد هر سال حقوق حدود ۲۰ هزار نفر از پزشکان متخصص و عمومی این ایالت بین ۱.۴ تا ۱.۸ درصد افزایش مییابد. … از کمیسیون سلامت و رفاه کبک نشان داد که حقوق پزشکان بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ دو برابر شده در حالیکه ساعات اختصاص یافته به بیماران توسط آنها کاهش یافته است.
پزشکان کانادایی به نفع بیماران با افزایش دستمزدهایشان مخالفت کردند

26 آگوست 2017 … فراموش نکنید ما قبل از اینکه پزشک باشیم یک انسانیم و مسئولیت پزشک بودن؛ وظیفه ارتباط انسانی ما با بیمار را سنگین تر می کند. می دانم که در جریان کار چه سختی هایی در انتظار شماست و شک ندارم در طول سالیان طبابت تک تک پزشکان این سرزمین، با احساس مسئولیت و دقت وصف ناشدنی به کار طبابت مشغول …

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید