مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد آنجا كه با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود
دسته بندی حقوق
بازدید ها 507
فرمت فایل doc
حجم فایل 360 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

مقدمه
علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یكسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت كه فصل مشترك همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، كه البته بین عدالت و نظم آنچنان كه در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دكترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند كه این مرزبندی دقیق نبوده در هر یك از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته می‎شود.
یكی از پرسش‎هایی كه می‎توان به بحث مذكور مرتبط دانست. این است كه چگونه می‎توان بین مصالح حاكمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است كه پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یكی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعه‎ای چون جامعه ایران كه هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح كه وظایف نخبگان حقوق یك جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد كشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد. آنجا كه با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی كه در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود كه در مقررات ما نیز بدان گونه كه در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواری‎هایی همراه الست.
کلمات کلیدی:

مسوولیت

طرح دعوای خسارت

مسئولیت مدنی شهرداری

فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول: كلیات 4
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشكیلات اداری و سازمان شهرداری 5
الف) تعریف شهرداری 5
ب) سازمان و تشكیلات شهرداری 7

گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها 13

الف) وظایف و اختیارات كلی شهرداری 15
ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص 18
گفتار سوم: تعریف مسئولیت 20

فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 22

مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت 22
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 25
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن 25
الف) قواعد عمومی 25
ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی 27
ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی 29

فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 50

گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت 51
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری 59
الف) كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی 60
ب) كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار 61

گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی

شهرداری 63
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری 65
الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 65
ب) خطای شخصی و مسئولیت كارمند 67

فصل چهارم: صلاحیت 70

مبحث اول: مراجعه اختصاصی 71
الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات 72

ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی

شهرداری 75

مبحث دوم: مراجع عمومی 80

گفتار اول: رسیدگی در محاكم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری 80
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاكم ابتدا و بدون تمسك واستناء به رای دیوان 82
الف) مواردی كه تقصیر شهرداری مفروض است 82
ب) مداركی كه زیان دیده از بین عاملین زیان(كارمند و شهرداری) كارمند را بر می‎گزیند 83
ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر 83
د) موردی كه زیان صرفاً از تقصیر شخصی كارمند ایجاد شده است 84
نتیجه گیری 88
منابع و ماخذ 96

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارک طرح دعوای …

1 فوریه 2018 … دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق. مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری. مقدمه. علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه های متنوع در مسائل یکسان می باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشه های حقوقی …
خرید و دانلود مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك …

28 ژانويه 2018 … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم عنوان محصول دانلودی:مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت …
وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎه در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪه اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل – معاونت حقوقی و امور مجلس – وزارت …

17 مارس 2008 … اﻣﻮال در ﺗﺼﺮف ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ. 58. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺻﻼﺣﯽ ﺿﻮاﺑﻂ واﮔﺬاري اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﺮاي ﻃﺮح . ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي و ﻏﯿﺮﮐﺸﺎورزي. 61. ﻗﺎﻧ. ﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ ….. دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻃﻼ. ﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺪﺳﺖ آورد. : ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ. (. اداره ﮐﻞ اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي وداراﯾﯽ. ) واﺣﺪﻫﺎي ﮐﺎرﭘﺮدازي،ﺗﺪارﮐﺎت،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.
مقالات حقوقی | کانون وکلای دادگستری استان قم

در مقدمه توجیهی طرح آمده است : حسب اعلام مسئوولان قضایی به ویژه روسای کل دادگستری استانها و دادستانها ، مبنی بر وجود مشکلات و موانع جدی در زمینه اجرای قانون آیین دادرسی ….. IFTTA موافقتنامهای با سازمان جهانی گردشگری به امضا رسانده که طی آن منابع لازم حقوقی جهت مسائل گردشگری را بررسی و بهصورت یک پایگاه اطلاعاتی در اختیار …
برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید – دانشنامه حقوق …

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗ. ﺘﺼﺎدي ﻗﺮارداد. ،. ﮐﺎراﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي. ،. ﺷﺮط ﻋـﺪم. ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ،. ﺷـﺮوط. ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ . ﭘﯿﺶ. درآﻣﺪ. اﺻﻮﻻً. ، در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادي ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺎن،. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرت را ….. را ﻣﻮﺟﺐ. ﻣﯽ. ﺷﻮد. ؛ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺮط ﻋﺪم. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. و ﺑﻪ. ﻫﺰﯾﻨﮥ. ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻟﻪ و اﻧﺘﻘـﺎل ﺧﻄـﺮ ﺑـﻪ. او، از ﺗﺒﻌﺎت. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﻣﺤﺾ رﻫﺎ ﺷﻮد . ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻄﺮ،. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﻣﺪﻧﯽ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺬف …
شهرداری حسن آباد

در صورت تمایل به شرکت در مناقصه های ذیل ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس : شهرری،حسن آباد ،جاده قدیم تهران – قم ، بلوار امام … آباد حضور یافته آقای مهندس آشتیانی شهردار حسن آباد و آقای سید جواد اشرفی نسب رئیس شورای اسلامی شهر حسن آباد به مناسبت روز شهرداریها و دهیاریها به آنان تبریک  …
دانلود مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای …

شما به صفحه اختصاصی مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود بصورت آنی خواهد بود.یک نسخه از فایل نیز به …
نشريه 1101 – روزنامه رسمی

8 دسامبر 2008 … ﻫﺎي ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان. 2118. ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎر. ي اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮح. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان. (. اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان و اﻟﺒﺮز. ) 2119. ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره. /100. 85407 …. ١٨ـ. /٩/. ١٣٨٧. ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﻠﺪﺷﺖ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻋﻄﺎﺀ. ٢٥. ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ. » . ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ. ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﺩ.
دانلود فایل کامل مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك …

9 ژانويه 2018 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد با سلام،محصول دانلودی +{{مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل …
مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای …

20 ژانويه 2018 … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید …
؟ب؟ – دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان

فصل سوم: قوانین، آیین نامه و دستورالعمل ها. قانون کار. 63. قانون رسیدگی به تخلفات اداری. 122. آیین نامه هیأت عالی نظارت. 133. آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری. 136. دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری. 150. آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور. 162. آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی.
مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای …

4 مارس 2018 … مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری.
برترین فایل مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك …

7 ژانويه 2018 … برترین فایل مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری.
فایل مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای …

7 ژانويه 2018 … محقق گرامی،شما با جستجوی مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می …
مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارک طرح دعوای …

11 فوریه 2018 … مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری (18191):طرح دعوای خسارت دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق دانلود پایان نامه ارشد حقوق دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خرید پایان نامه ارشد حقوق انجام پایان نامه ارشد حقوق مسوولیت مسئولیت مدنی …
ویستا پردیس

شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . … تاثیر افزایش نانو ذرات CeO2 و Ce2O3 بر عدد ستان بیودیزل در جهت کاهش مصرف سوخت ….. مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری
آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

۸۸ ص; ۴۷۴ پایان نامه مجتمع مسکونی ۸۵ ص; ۴۷۵ پایان نامه مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) ۱۰۱ ص; ۴۷۶ پایان نامه مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه ۲۲ …. ۲۰۹ جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال ۲۰۰ ص; ۲۱۰ چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر ۱۲۵ ص; ۲۱۱ حقوق – تحولات مسؤولیت مدنی دولت و …
اماکن اجتماعی و فرهنگی – اداره کل تدوين قوانين و امور شورا

1980867. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺷﻬﺮداري. اﻣﺎﮐﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨ. ﮕﯽ. زﯾﺮﻧﻈﺮ. : ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻮي، ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺷﻮرا و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ. ﮔﺮدآوري و ﺗﻨﻈﯿﻢ. : ﻧﺎدر ﺷﮑﺮي، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان. ﻫﻤﮑﺎر ﻃﺮح. : ﻣﻮﻧﺎ ﺳﻼﻣﺖ. زاد. ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ و ﻃﺮح ﺟﻠﺪ. : رﻗﯿﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ. ﭘﻮر، زﻫﺮا ﻧﺼﯿﺮي. ﻧﺎﺷﺮ. : ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﺷﻬﺮ. ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش. : اداره ﮐﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮر. ات ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان. ﻧﻮﺑﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ. : اول ـ.
مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارک طرح دعوای … – dl8

9 فوریه 2018 … دسته: حقوق. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 360 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 105. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق. مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری. مقدمه. علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه های متنوع در مسائل یکسان می …

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تبليغات X
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید