مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط

مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط

دانلود مقاله مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 407
فرمت فایل doc
حجم فایل 247 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط

مقدمه
موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری كه مجازات تنها جنبه تنبیه و كیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر كرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محكوم و بازاجتماعی كردن اوست.
یكی از تدابیر فردی كردن مجازاتها كه این هدف را دنبال می كند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یك تدبیر اجرای مجازات است كه هدف بازپروری محكوم و پیشگیری از تكرار جرم را دنبال میكند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است كه پیش از پایان دورة محكومیت به محكومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میكند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یكی از ابزارهای مقابله با تكرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهكاری است و همواره فرض براین است كه این نهاد ارفاقی در كنار احیای اصل فردی كردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محكومان به حبس را تسهیل میكند.
به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .
وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .
این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.
حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .
با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.
کلمات کلیدی:

حبس

اجرای مجازات

آزادی مشروط

سیاست های کیفری

فهرست
مقدمه 1
فصل اول: کلیات ……………………………………….3
گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس 3

گفتار دوم: بررسی سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان ها 4

گفتار سوم: مجازات های جایگزین حبس 15
گفتار چهارم: تحول تاریخی آزادی مشروط 23

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط ………………….25

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط 25
گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط 25
گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط 27

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط 28

گفتار اول: شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط 28
گفتار دوم: شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط 36

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن…..38

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط 40

فصل ششم: فواید آزادی مشروط 43

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط 44

نتیجه گیری 55
منابع 57

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط – گلستان – فایلینا

کاهش مجازات حبس آزادی مشروط سیاست های کیفری شرایط اعطای آزادی مشروط تعیین مدت آزادی مشروط شرایط مدت آزادی مشروط ضمانت اجرای آزادی مشروط دانلود مقاله آزادی مشروط مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط.
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | کاوه دانلود – p9d.ir

13 دسامبر 2017 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | حنانه دانلود – p9d.ir

12 دسامبر 2017 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | بابک دانلود – p9d.ir

12 دسامبر 2017 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …
دانلود مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط | دانلود تحقیق و پروژه

8 فوریه 2018 … مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط. دانلود مقاله مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط. دسته : فقه،حقوق،الهیات; سایز فایل : ۲۴۷ کیلو بایت; نوع فایل : doc; تعداد صفحات : ۵۷. دانلود فایل. مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین …
روزنامه ایران

نگرشی به نظام آزادی مشروط و سابقه آن در قوانین کیفری ایران در راستای کاستن از آمار زندانیان شاهدی بر این مدعاست. به گونهای که در قانون مجازات اسلامی سال 92 فصل هشتم آن شامل مواد 58 تا 63 به نظام آزادی مشروط اختصاص دارد. از اینرو در مقاله پیشرو اهداف و مبانی قلمرو و شرایط آزادی مشروط مورد بررسی قرار میگیرد. 1- اهداف و مبانی آزادی …
بررسی تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران|cs16666

‘گزیده اطلاعات در مورد بررسی تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران,پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط,استمرار و اتمام آزادی مشروط,بررسی آزادی مشروط و شرایط آن در قانون مجازات اسلامی,آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی جدید,اعطای آزادی مشروط به زندانیان,,,,
از نظام آزادي مشروط در قانون مجازات بیشتر بدانید

21 آوريل 2015 … 2ـ اهداف و مباني آزادي مشروط اعطاي آزادي مشروط به محكومين زنداني واجد شرايط داراي اهداف مختلفي است كه به تشريح آنها ميپردازيم. الف) اصلاح شخص محكومعليه و بازگشت وي به زندگي پاك و شرافتمندانه. لذا مادامي كه به هدف اصلي ناشي از اجراي عدالت كيفري كه همانا اصلاح محكوم ميباشد رسيديم تداوم مجازات امري بيهوده خواهد بود.
مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری كه مجازات تنها جنبه تنبیه و كیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و …
پرتال جامع علوم انسانی – تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را …. تبصره 3 دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از …
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | minor

14 ژانويه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | jupiter

14 ژانويه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | mars

14 ژانويه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | link

15 ژانويه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | what

14 ژانويه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | chain

14 ژانويه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …
روزنامه قانون: حق آزادی به شـرط – پیشخوان

31 آگوست 2017 … اهداف و مبانی آزادی مشروط اعطای آزادی مشروط به محكومان زندانی واجد شرايط دارای اهداف مختلفی است: 1.اصلاح شخص محكومعليه و بازگشت وی به زندگی پاک و شرافتمندانه؛ بنابراين زماني كه به هدف اصلی ناشی از اجرای عدالت كيفری كه همانا اصلاح محكوم است رسيديم، تداوم مجازات، امری بيهوده خواهد بود. 2.كاهش جمعيت كيفری …
مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط | DANESHJOPAPER

هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محكوم و بازاجتماعی كردن اوست. یكی از تدابیر فردی كردن مجازاتها كه این هدف را دنبال می كند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یك تدبیر اجرای مجازات است كه هدف بازپروری محكوم و پیشگیری از تكرار جرم را دنبال میكند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است كه پیش از …
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | file10 – stu98.ir

22 فوریه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …
مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط

مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری كه مجازات تنها جنبه تنبیه و كیفر داشت، تنها …
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | file4 – cyto98.ir

17 فوریه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | حسن دانلود – flash98.ir

14 دسامبر 2017 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | پاکدل دانلود – fg98.ir

15 دسامبر 2017 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | مرتضی دانلود – dn98.ir

17 دسامبر 2017 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | نرگس دانلود

12 دسامبر 2017 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | دیبا دانلود – amp98.ir

14 دسامبر 2017 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | article – تبدیل PDF به Word

21 دسامبر 2017 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …
کیان | خرید و دانلود مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط

9 ژانويه 2018 … خرید و دانلود مبانی،اهداف و شرایط آزادی مشروط on کیان | هموطنان گرامی سلام.وقت بخیربا سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی مبانی،اهداف و شرایط آزادی…
بررسی آزادی مشروط و شرایط آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 – اداره …

2 مارس 2016 … نظر به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اخف بودن آن نسبت به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و اهمیت و لزوم اجرای آن در خصوص محکومان واجد شرایط لازم می آید … با صدور حکم بر آزادی مشروط ضمن اجرای قسمتی از مجازات غرض از اهداف و ویژگی های مجازات حاصل گردیده است چرا که:
مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط | free

7 ژانويه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 247 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 57. مبانی، اهداف و شرایط آزادی مشروط. مقدمه. موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام « علم اداره زندانها » است را …

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید