تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

هدف از این مقاله کاملبررسی مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر می باشد
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 532
فرمت فایل doc
حجم فایل 69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق

تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

مقدمه
«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این كه پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب كیفری یا صدور حكم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اكثر سیستمهای داوری كشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در كلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می‏شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لكن به تدریج با توجه به مشكلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت كه در این مورد می‏توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی كیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.
در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می‏شود. لكن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل كلی حاكم در فقه شیعه می‏توان مرور زمان را پذیرفت.در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امكان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.
سابقه تاریخی مرورزمان
گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‏ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‏دانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اكثر حقوقدانان بر این باورند كه نخستین نظام حقوقی كه مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده كه بوسیله دسومبر (Decemvirs) كه ده نفر از قضات برجسته آن كشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]اولین قانون رومی كه مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‏باشد كه مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاك كننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]
این قاعده حقوقی در آن دوره به كلمه «اوزوكاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‏شد. امپراطورهای قبل از ژوستی – نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوكاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود كه اولی به مالكیت حقوق مدنی و دومی به مالكیت فطری و طبیعی اطلاق می‏شد. ولی ژوستی ـ نین كلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو كاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن كشور وارد حقوق اكثر كشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای كهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید… و حجتهای كهنه كه تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حكم یرلیغی… مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‏ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه كاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏ای بر این باورند كه مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‏ای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‏شود.
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشكار می‏شود كه مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در كتابهای گران‏سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحكام، جواهر الكلام، مجمع الفائده و البرهان و… آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حكم فقهی آن را بیان داشته‏اند.علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده‏اند. در این زمینه می‏توان به كتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و… اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور كیفری به شكل نسبتا مفصلی مورد كنكاش قرار گرفته كه در صفحات بعدی، آراء هر یك از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می‏گیرد.
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین كیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاكمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یكی از مسائل كیفری كه به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد كیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور كلی حذف گردید.
کلمات کلیدی:

كیفری

حقوق کیفری

حد و تعزیر

مرور زمان

مرور زمان حدی و تعزیری

جرایم مستوجب حد و تعزیر

فهرست مطالب

مرورزمان درجرایم مستوجب حدوتعزیر 1

مقدمه 3

سابقه تاریخی مرورزمان 3

تعریف وانواع مرور زمان كیفری 6

الف: تعریف 6

ب: انواع مرور زمان كیفری 6

با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان كیفری به سه نوع تقسیم می‏شود. 6

فلسفه وادله قائل به مرور زمان 7

الف:نظریه تارد 7

ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم 8

ج: نظریه ترس از مجازات 8
د: نظریه چشم پوشی دادسرا 9
ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم 9
و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشكیلات قضایی 9
ز: نظریه نسیان 10
ح: نظریه ایجاد حق مكتسب برای مجرم 10
ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 11

مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی 12

الف ـ آراء مذاهب اسلامی 12
ب ـ ادله آراء و اقوال 13
۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی 13
۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار 13
دلیل اول:ادله نقلی 14
دلیل دوم: اجماع 14
دلیل سوم: استدلال عقلی 14
بررسی ونقد ادله حنفی 16

ادله حدود عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از: 20

تحلیل ونتیجه‏ گیری 21
برای جریان هر حكمی باید دو امر اثبات شود كه عبارتند از: 21
۱- وجود مقتضی و علت حكم، 21
۲- عدم مانع، 21

مرور زمان در تعزیرات 22

الف: قرآن 23
ب: روایات 24
ج: عقل و بنای عقلاء 25
نتیجه‏گیری 25
منابع 26
الف) فارسی 26
ب) انگلیسی 28

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر | KEYARTICLE

14 ژانويه 2018 … تجدید اعتبار,تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر,جرایم مستوجب حد و تعزیر, حد و تعزیر,دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق,دانلود مقاله مرور زمان,مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر. دانلود فایل. دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر …
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر | دانلودفا – p9d.ir

16 فوریه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 69 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 28. دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق. تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر. مقدمه. « مرور زمان حدی و تعزیری » عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا …
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. هدف از این مقاله کاملبررسی مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر می باشد. دانلود تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. حد و تعزیر تجدید اعتبار دانلود مقاله مرور زمان جرایم مستوجب حد و تعزیر دانلود مقاله …
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر | 2018 – ar98.ir

14 فوریه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 69 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 28. دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق. تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر. مقدمه. « مرور زمان حدی و تعزیری » عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا …
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر | what

13 فوریه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 69 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 28. دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق. تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر. مقدمه. « مرور زمان حدی و تعزیری » عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا …
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر – ll9

تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. دسته: فقه،حقوق،الهیات بازدید: 359 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 69 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28. هدف از این مقاله کاملبررسی مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر می باشد. 30416. دانلود فایل. تجدید اعتبار تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر جرایم مستوجب حد و تعزیر حد و …
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر – دانلود مقاله و پروژه دانشجویی

23 سپتامبر 2017 … تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر دسته: فقه،حقوق،الهیات بازدید: ۱ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۶۹ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۲۸ هدف از این مقاله کاملبررسی مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر می باشد قیمت فایل فقط ۱۹,۰۰۰ تومان دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد …
پرتال جامع علوم انسانی – تأمل در حد و تعزیر جرائم با تکیه بر زمان و مکان

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تجدید حیات احکام اسلامی، قوانین کیفری آن نیز در جامعه مطرح گردید. طبیعتاً …. به همین دلیل رسول اکرم(ص) فرمودند: «ظهر المؤمن حمی الله الا من حد»،[33]«مومن مورد حمایت خداوند است و کسی حق تعرض به او را ندارد، مگر آنگاه که مستحق مجازات گردد. …. این احکام لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي کشور به شماره ۶۹۶ راجع به خروج …

25 آگوست 2005 … ا در مبحث تعزیر، که تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده، زیرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتکب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات میباشد و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن، هر چند فلسفه …
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

تجدید اعتبار, تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر, جرایم مستوجب حد و تعزیر , حد و تعزیر, دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق, دانلود مقاله مرور زمان, مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر.
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. دسته: فقه،حقوق،الهیات بازدید: 196 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 69 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28. هدف از این مقاله کاملبررسی مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر می باشد. 30416 …
[سایت حقوق] قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) ماده 651 تا ماده 714

13 جولای 2005 … ماده ۶۵۸ – هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك …. زيرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غيرمحسوب مي گردد و از لحاظ كيفري قابل تعقيب است و با مستحق للغير درآمدن اموال خريداري شده واسترداد آن به …
قانون مجازات اسلامی جدید – ویکینبشته

12 جولای 2015 … ماده 14- مجازاتهاي مقرر در اين قانون چهار قسم است: الف- حد ب- قصاص پ- ديه ت- تعزير تبصره- چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق ماده(20) خواهد بود. ماده 15- حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي …
۱۰۰ نکته مهم آیین دادرسی کیفری » موسسه طرح نوین اندیشه

3 آوريل 2015 … نکته ۳: عوامل سقوط دعوای عمومی یا موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات عبارتند از: الف- فوت متهم یا محکومٌعلیه؛. ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛. پ- شمول عفو؛. ت- نسخ مجازات قانونی؛. ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون؛. ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون؛. چ- اعتبار امر مختوم.
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

تحقیق سازوکار زمانبدی سوپاپ ها · تحقیق معماری مرمت مسجد کبود تبریز. تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. دسته: فقه،حقوق،الهیات بازدید: 233 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 69 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28. هدف از این مقاله کاملبررسی مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر می …
مجازات های جایگزین زندان (حبس) در قانون جدید – اداره کل زندانهای استان …

9 فوریه 2016 … ۵ _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند. …. بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود که ما در این مقاله در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های بلند مدت خصوصا کوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات …
ثانا | دانلود تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر -کامل و جامع

26 ژانويه 2018 … دانلود تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر -کامل و جامع on ثانا | امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویددوست گرامی سلام.برای…
نسیم دانلود | تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

2 مارس 2018 … تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر on نسیم دانلود | سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.اینک شما با جستجوی ((تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب…
کاملترین فایل تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

27 ژانويه 2018 … کاملترین فایل تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی …
قاموس | تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

6 ژانويه 2018 … تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر on قاموس | بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیدمدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای…
دانلود فایل کامل تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

19 ژانويه 2018 … دانلود فایل کامل تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید …
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر | بهناز دانلود

5 ژانويه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 69 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 28. دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق. تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر. مقدمه. « مرور زمان حدی و تعزیری » عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا …
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر | محتوای مقاله – amp98.ir

16 فوریه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 69 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 28. دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق. تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر. مقدمه. « مرور زمان حدی و تعزیری » عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا …
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر | محسن دانلود – fg98.ir

10 ژانويه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 69 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 28. دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق. تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر. مقدمه. « مرور زمان حدی و تعزیری » عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا …
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر | نیشا دانلود – flash98.ir

10 ژانويه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 69 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 28. دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق. تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر. مقدمه. « مرور زمان حدی و تعزیری » عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا …
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر | house – dn98.ir

23 فوریه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 69 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 28. دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق. تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر. مقدمه. « مرور زمان حدی و تعزیری » عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا …
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر | ایران فارسی – stu98.ir

15 فوریه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 69 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 28. دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق. تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر. مقدمه. « مرور زمان حدی و تعزیری » عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا …
مخزن مقاله | خرید و دانلود تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر

6 ژانويه 2018 … خرید و دانلود تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر on مخزن مقاله | سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی تجدید …
تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر | cut – cyto98.ir

20 فوریه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 69 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 28. دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق. تجدید اعتبار در جرمهای مستحق حد و تعزیر. مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر. مقدمه. « مرور زمان حدی و تعزیری » عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا …
پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور – قوانین و …

سازمان برنامه و بودجه مکلّف است هر ساله ضمن لایحهﻱ بودجه، اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع این تبصره را در ردیف جداگانه پیشنهاد و منظور نماید. تبصره 9 – در صورت همکاری کارگزاران و مأمورین سازمان جنگل ها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرّر در قوانین و مقررات مربوطه محکوم می شوند. ماده 2 – تشخیص منابع …

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تبليغات X
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید