تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

دانلود مقاله حقوق با عنوان تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری
دسته بندی حقوق
بازدید ها 257
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 72

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود مقاله رشته حقوق

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

مقدمه
در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد.
بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.
کلمات کلیدی:

حقوق

عدالت

دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول
گفتار 1:مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری 5
گفتار 2 :تشکیل دیوان عدالت اداری 7
گفتار 3:صلاحیت دیوان عدالت اداری 9
بند اول :امور خارج از صلاحیت دیوان 9
الف- تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن 10
ب- شکایت نسبت به آرای مراجع قضایی و دادگاه انتظامی قضات 11
بند دوم: اختلاف در صلاحیت و حل آن 12
گفتار 4:ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری 14
گفتار 5:شیوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری 15
گفتار 6:آرا ء صادره از دیوان و شیوه اجرای آن 17
بند اول: آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری 17
بند دوم: آرایی که از شعب تجدید نظر صادر می شود 19
بند سوم: آرا صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 19
گفتار 7:هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 20
بند اول: تشکیلات هیئت عمومی و چگونگی رسمیت یافتن آن 20
بند دوم: موارد تشکیل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 20
گفتار 8:چگونگی شکایت از آراء صادره از دیوان عدالت اداری 22
گفتار 9 :چگونگی اجرای احکام دیوان عدالت اداری 25
گفتار 1 :تعریف دستور موقت و دادرسی فوری 28
فصل دوم
گفتار 2 :پیشینه دستور موقت 29
گفتار 3:بررسی دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید 33
فصل سوم
گفتار 1 :چگونگی و زمان تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری 35
گفتار 2 :شکل و نحوه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری 37
گفتار 3:مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری 38
گفتار 4:چگونگی رسیدگی به درخواست دستور موقت در دیوان 39
گفتار 5:آیا دستور موقت در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی است 40
گفتار 6 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در دیوان عدالت اداری 41
گفتار7 :ضمانت اجرای انجام دستور موقت در دیوان عدالت اداری از ناحیه دستگاه اجرایی 42
فصل چهارم
گفتار1 :تفاوتهای اساسی دستور موقت با سایر موارد مشابه 42
1- دستور موقت اقدامی تبعی است 43
2- دستور موقت اقدامی موقتی است 43
3- صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است 44
4- صدور دستور موقت مستلزم اخذ تامین است 44
5- دستور موقت با صدور رای بدون مرتفع نمی شود 44
6- اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه ی قضایی است 45
گفتار 2:تبعی بودن دستور موقت چه آثاری دارد؟ 45
گفتار 3 :آیا تبعی بودن دستور موقت تاثیری در اصل دعوا دارد؟ 47
گفتار 4:تفاوت دادرسی فوری با رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات 48
گفتار5:نحوه احراز فوریت دستور موقت در ق.آ.د.م. و دیوان 49
عوامل موثر در تشخیص فوریت 50
الف- فوریت و قدمت وضعیت اعلام شده 50
ب- فوریت و امکان اعاده ی وضعیت 50
ج- فوریت و ارزیابی منافع مطروحه 51
فصل پنجم
گفتار1 :دستور موقت در ق.آ.د.م. در چه صورتی صادر می شود؟ 51
گفتار 2 :نحوه درخواست و هزینه درخواست دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی 53
گفتار 3 :زمان تقاضای دستور موقت در ق آدم 54
گفتار 4 :مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در ق آدم 56
گفتار 5 :چگونگی رسیدگی به تقاضای دستور مقوت در ق آدم 58
گفتار 6 :آیا اخذ تامین از شاکی جهت صدور دستور موقت در ق آدم لازم است؟ 59
گفتار 7 :صدور قرار دستور موقت در ق آدم و تفاوت دستور موقت و تامین خواسته 60
گفتار 8 :قابلیت شکایت دستور موقت 62
گفتار 9 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در ق آدم 64
مرتفع شدن جهت 64
دادن تامین از سوی طرف 64
اقامه نکردن اصل دعوا در مهلت مقرر در موارد منصوص 65
فسخ قرار 66
شکست ذی نفع در دعوا 66
گفتار 10 :اجرای دستور موقت در ق آدم 68

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

دیوان عدالت اداری ایران – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهدهدار نظارت بر مطابقت آییننامهها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی …
معرفی دیوان عدالت اداری

مجمع در تاریخ 25/9/1385 با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19)، قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون دیوان، به مرحله اجرا درآمد. … اسلامي ايران منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي و …
آشنایی با تاریخچه دیوان عدالت اداری در ایران – همشهری آنلاین

23 مه 2012 … در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می¬کند.» بر این اساس، در …
جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی

با توجه به ساختار و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، گرچه نهادی برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از دست آوردهای انقلاب اسلامی محسوب می شود، لکن سابقه آن در حقوق کشور ما به سال 1339 برمی گردد . (2) در این سال، قانونی به نام «قانون تشکیل شورای دولتی » به تصویب رسید . هدف از تشکیل شورای دولتی، تاسیس دیوانی ویژه …
مرکز پژوهشها – قانون دیوان عدالت اداری

قانون دیوان عدالت اداری. جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 22660/26613 مورخ 29/4/1382 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون دیوان عدالت اداری مصوب جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 9/3/1385 مجلس که به پیوست ارسال میگردد با عنوان لایحه به مجلس
کاملترین فایل تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

7 ژانويه 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد محقق گرامی،شما با جستجوی تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی( تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند …
دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن | کانون وکلای دادگستری استان قم

25 مه 2009 … دیوان عدالت اداری وفلسفه تاسیس آن. تاریخ روایتی تلخ و عبرت آور از سلطه فرمانروایان ستمگر واسارتها ورنجها و پریشانی های ملل محروم جهان طی قرون متمادی است. مطالعه در احوال ژنده پوشان در بند, نشان می دهد که چگونه انسان این گوهر والای آفرینش در روزگار سیاه جهل و استبداد درافت وخیزی نومیدانه برای سد جوع متحمل …
تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه …

لذا سوالاتی که این مقاله بهدنبال پاسخ به آن است عبارتند از: چه اصول و ضوابطی بعنوان ضوابط خاص دادرسی منصفانه بر مراحل سهگانه دادرسی اداری حاکم است؟ تا چه اندازه این اصول و ضوابط در نظام عدالت اداری ایران تضمین و رعایت میشود؟ واژگان کلیدی:قانون دیوان عدالت اداری، مرحله اقامه دعوی، مرحله رسیدگی، مرحله تصمیمگیری و صدور رای، …
قانون دیوان عدالت اداری | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

روزنامه رسمی شماره : 18043 تاریخ : 16/11/1385. شماره : 142315 تاریخ : 12/11/1385. قانون دیوان عدالت اداری. فصل اول- تشکیلات. ماده 1- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آیین نامههای دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج …
قانون ديوان عدالت اداري

در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران “اصل يكصد و هفتاد و سوم به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها و يا آييننامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عاليقضايي تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين …
صدور رأی شماره ۹۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند ۱۱ …

صدور رأی شماره ۹۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری صنایع پیشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت. تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۱ شماره دادنامه: ۹۱۸ کلاسه پرونده: ۶۸/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل …
صدور رأی شماره ۹۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصرههای …

صدور رأی شماره ۹۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصرههای ۳ و ۶ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد. تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۱ شماره دادنامه: ۹۲۲ کلاسه پرونده: ۸۵۶/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم کشور مدحت بجنورد با وکالت آقای غلامرضا زهانی قائینی موضوع شکایت و  …
رأی شماره ۹۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع … – روزنامه رسمی

1 فوریه 2018 … تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۸ شماره دادنامه: ۹۵۷ کلاسه پرونده: ۲۳۰/۹۵. مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی : آقای حمزه شکریان زینی. موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «ب» مصوبه شماره ۲۶۸۱ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک در محدوده باغات از تاریخ تصویب.
رأی شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع – روزنامه رسمی

2 ژانويه 2018 … یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ با موضوع: … تاریخ : ۱۳۹۶/۸/۹ شماره دادنامه: ۷۴۸ کلاسه پرونده : ۲۸۳/۹۵ … «۱۰ـ عوارض ابقای ساختمان: در خصوص بناهای مسکونی غیرمجاز احداث شده قبل از تأسیس شهرداری در صورتی که وضعیت فعلی ساختمان با بناهای موجود در نقشه هوایی زمان …
تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری | ایران فایل – p9d.ir

7 فوریه 2018 … تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری. مقدمه. در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق، به مفهوم مجموعه ای از قواعد، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند …
تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری | شیر دانلود – p9d.ir

19 نوامبر 2017 … تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری. مقدمه. در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند …
تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری | مریم دانلود – p9d.ir

28 نوامبر 2017 … دسته: حقوق. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 58 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 72. دانلود مقاله رشته حقوق. تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری. مقدمه. در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق، به مفهوم مجموعه ای از قواعد، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر …
تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری | کوه دانلود – p9d.ir

18 نوامبر 2017 … تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری. مقدمه. در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند …
تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری | عقاب دانلود – p9d.ir

19 نوامبر 2017 … تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری. مقدمه. در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند …
تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری | مهوش دانلود – p9d.ir

28 نوامبر 2017 … دسته: حقوق. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 58 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 72. دانلود مقاله رشته حقوق. تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری. مقدمه. در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق، به مفهوم مجموعه ای از قواعد، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر …
قانون جديد ديوان عدالت اداري

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ. ﺟﻤﮫﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت، ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ و ادارات و آﺋﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ھﺎي دوﻟﺘﻲ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن. ﻳﺎ ﺷﺮع ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﺣﺪود. اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻮﻳﺐ. ﻛﻨﻨﺪه، دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري زﻳﺮﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺸﻜﯿ. ﻞ. ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻣﺎده. ـ٢. دﻳﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن. » دﻳﻮان. » ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد، در ﺗﮫﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ دﻳﻮان، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد. رﺋﯿﺲ دﻳﻮان و ﺗﺼﻮﻳﺐ …
قانون دیوان عدالت اداری

قانون ديوان عدالت اداري. فصل اول تشکيلات. ماده1 در اجراء اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئيننامههاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويبکننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه  …
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار. دیوان» نامیده می شود زیر … دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس میگردد. این دفاتر وظایف زیر …. قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی. یا تصمیم قطعی مرجع …
اﺧﺘﯿﺎرات دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ و

ﺗﺎرﯾﺦ. 10. /7/. 68. ﻣﺆﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳ. ﺖ. اﯾﻦ رأي ﻣﯽ. ﮔﻮﯾﺪ: ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑ. ﻪ در اﺻﻞ ﯾ. ﮑ. ﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ،. ﻣﻨﻈـﻮر. از ﺗﺄﺳﯿﺲ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري. رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷ. ﮑ. ﺎﯾﺎت. ،. ﺗﻈﻠﻤﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه. ،. و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﻮي و ﻋﺮﻓﯽ. ﮐ. ﻠﻤ. ﮥ. ﻣﺮدم. ،. واﺣﺪﻫﺎي دوﻟﺘﯽ از ﺷﻤﻮل ﻣﺮدم ﺧﺎرج و ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻـﯽ.
رأی وحدت رویه جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | موسسه حقوقی عادل

رأی وحدت رویه شمارههای ۴۱۸ـ۴۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. با موضوع: کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار میباشند. تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۱۸ ۴۱۷ کلاسه پرونده: ۹۶/۵۲۶، ۹۶/۵۲۷ مرجع رسیدگی: هیأت …
دیوان عدالت اداری بایگانی – موسسه حقوقی اریکه عدل

به دلیل اهمیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نقش آن در صدور آرای وحدت رویه اداری ، در این پست دانش نامه حقوقی اریکه عدل به تعریف نهاد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در …. و ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۸، «نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به  …
رأي شماره 377 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند 6ـ7 فراخوان …

30 آگوست 2017 … تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷ شماره دادنامه: ۳۷۷ کلاسه پرونده: ۲۸۷/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای ابوالحسن ضرغامی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ـ۷ فراخوان جلب مشارکت بخش غیردولتی برای تأسیس و بهره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان و دستور اداری استاندار زنجان در …
دیوان عدالت اداری به کدام شکایات رسیدگی نمی کند؟ – سایت خبری …

با وجود صلاحیتهایی که برای دیوان عدالت اداری برشمرده شد، اما دیوان در برخی موارد هم فاقد صلاحیت است و نمیتوان از برخی تصمیمات به دیوان شکایت کرد. کد خبر: ۶۹۴۸۴۳. تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ – ۰۷:۰۰ 17 May 2017. قدرت در اختیار دولت ، نهادها و سازمانهای وابسته به دولت و حکومت است و از این جهت ممکن است، مردم عادی در بخشی از …
یکی از دلایل اصلی طولانی شدن رسیدگی ها در دیوان عدالت اداری کمبود …

5 دسامبر 2016 … به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک به مناسبت سالروز آغاز حکومت حضرت بقیة الله الاعظم(عج) اظهار کرد: امروز 15 آذر ماه سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری است که در سال 61 در چنین روزهایی این دیوان …
قانون ديوان عدالت اداري – Ghavanin.com : Iran Law Database Leading …

قانون ديوان عدالت اداري. در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( اصل يكصد وهفتاد و سوم بمنظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها و يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني بنام ديوان عدالت اداري زيرنظر شوراي عالي قضائي تاسيس ميگردد . حدود اختيارات و نحوه عمل اين  …

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *