بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای تجدید ساختار شده

بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای تجدید ساختار شده

هدف از این پایان نامه بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای تجدید ساختار شده می باشد
دسته بندی مهندسی برق
بازدید ها 491
فرمت فایل doc
حجم فایل 967 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 94

بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای تجدید ساختار شده

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل

بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای تجدید ساختار شده

چكیده
كنترل‌كننده یكپارچه توان(UPFC) از عناصر جدید ادوات FACTS می‌باشد كه قابلیتهای برجسته‌ای در تنظیم همزمان توان اکتیو و راکتیو به‌صورت مستقل از هم،بهبود رفتار سیستم در حالت دینامیك، کاهش تراكم و كاهش هزینه تولید را دارا می‌باشد. از موضوعات مهم این عنصر داشتن مدل مناسبی برای پخش‌بار می‌باشد.اولین مدل پخش‌بار در سال 1996 ارائه شد كه تا كنون مطالعات زیادی روی آن صورت گرفت.در این پایان‌نامه مدلهای مختلف ارائه شده مورد ارزیابی قرار گرفت و از میان آنها مدل مناسب از نظر سادگی و عملی بودن برای پخش‌بار و پخش‌بار بهینه انتخاب شده ‌است و صحت آن با شبیه‌سازی رایانه‌ای به‌وسیله نرم‌افزارهای MATLAB و PSAT به اثبات رسیده ‌است.
کلمات کلیدی:

پخش بار

ادوات FACTS

پخش بار UPFC

كنترل‌كننده یكپارچه توان

محیطهای تجدید ساختار شده

مقدمه
جهان در قرن بیست ویکم با چالش‌های جدیدی برای محافظت از ساکنان‌اش ،منابع‌اش ومحیط زیست‌اش روبه‌رو است. الکتریسته که عامل اصلی تغییرات در قرن پیش بوده است در سال‌هایی که پیش‌رو است نیز بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. اما در ابتدا زیرساخت صنعت برق خود باید دگرگون شود. درحال حاضر صنعت برق آمادگی لازم را برای برآوردن خواسته‌های اقتصاد دیجیتال آینده، دنیایی ‌با رقابت ‌افزاینده ‌و محیط زیست در معرض خطر را ندارد. قوانین اخیر زیست محیطی ، مسائل مربوط به حق مسیر ، افزایش هزینه‌های ساخت و تنظیم مجدد و رشد سریع مصرف نیاز به استفاده از حداکثر ظرفیت ممکن سیستم های تولید و انتقال موجود را ایجاد می کند.
صنایع الکترونیکی به دنبال تجهیزاتی با عملکرد با انعطاف پذیری بیشتر در سیستم‌های انتقال هستند که تا به کمک آنها محدودیت موجود در سیستم انتقال را کاهش داد. ادوات FACTS قادر هستند که انعطاف‌پذیری مورد نیاز سیستم انتقال را در حین عملکرد فراهم کنند . مدل UPFC انحصاری و مرکب از جبران‌سازهای سری و موازی سریع است و کنترل انعطاف‌پذیری از شبکه برق را فراهم می‌کند. ویژگی UPFC به‌عنوان یکی از ادوات FACTS پیشرفته، توانایی تنظیم دامنه ولتاژ شین و زاویه فاز و امپدانس خط می‌باشد. این ویژگی قدرتمند UPFC سبب می‌شود که از این وسیله در کاربردهای زیادی از جمله پایدارسازی ولتاژ و فاز و همچنین افزایش ظرفیت خطوط انتقال موجود درشبکه استفاده کرد.
فهرست مطالب
چكیده.1
مقدمه2

فصل اول:کنترل‌کننده یکپارچه توان.3

1-1. مشخصه‌ها و اصول عملكرد پایه3
1-1-1. قابلیت‌های مرسوم كنترل خط انتقال.5

فصل دوم: مدلسازی كنترل‌كننده یكپارچه توان در مطالعات پخش بار10

2-1. مدلسازی كنترل‌كننده یكپارچه توان در مطالعات پخش‌بار با روش الموش.11

2-1-1. مبدل بدون تلفات خطوط تجهیز‌شده با UPFC11
2-1-2. روابط پخش‌بار بهینه شامل UPFC18

2-2. مدلسازی كنترل‌كننده یكپارچه توان در مطالعات پخش‌بار با روش نوروزیان 20

2-2-1. مدل UPFC جهت مطالعات پخش‌بار20
2-2-1-1. مدل منبع ولتاژ سری (مبدل).20
2-2-1-2. مدل UPFC22
2-2-1-3. مدل تزریقیUPFC برای معادلات پخش‌توان.23
2-2-2. ابعاد UPFC.24

2-3. مدلسازی كنترل‌كننده یكپارچه توان در مطالعات پخش‌بار با روش نیوتن.26

2-3-1. مدار معادل UPFC26
2-3-1-1. مدل بر پایه منبع ولتاژ.26
2-3-1-2. مدل نبوی نیاكی ایروانی.27
2-3-1-3. روابط UPFC جهت انجام معادلات پخش‌بار بهینه28
2-3-1-3-1. معادلات توان UPFC.29
2-3-1-3-2. تابع لاگرانژ UPFC31
2-3-1-3-3. تابع لاگرانژ خط DC.32
2-3-1-3-4. ضرائب توان UPFC.32
2-3-1-3-5. معادلات خطی‌سازی شده.33

2-3-2. حالتهای اولیه UPFC در حل معادلات پخش‌بار بهینه40

2-3-2-1. دامنه‌ها و زوایای ولتاژ گرهی40
2-3-2-2. برنامه زمانی (فهرست توان اكتیو).40
2-3-2-3. ضریب لاگرانژ40
2-3-2-4. منبع سری.41
2-3-2-5. منبع موازی.41
2-3-2-6. بررسی محدودیتهای متغیرهای قابل كنترل UPFC42

فصل سوم: انتخاب مدل كنترل‌كننده یكپارچه توان در مطالعات پخش‌بار43

3-1. مدل نیوتن – رافسون45
3-2. مدل نبوی نیاكی ایروانی45

فصل چهارم: شبیه‌سازی پخش‌بار كنترل‌كننده یكپارچه توان در شبكه انتقال سیستان و بلوچستان و شبكه نمونه 24 شین IEEE.45

4-1. شبكه انتقال سیستان بلوچستان45

4-1-1. بررسی پخش‌بار اولیه شبكه سیستان و بلوچستان47
4-1-2. بررسی پخش‌بار شبكه سیستان و بلوچستان با UPFC50
4-1-3. بررسی پخش بار بهینه بر روی شبكه سیستان بلوچستان.52
4-1-4. بررسی پخش بار بهینه بر روی شبكه سیستان بلوچستان با UPFC.55

4-2. شبكه انتقال 24 شین IEEE.58

4-2-1. بررسی پخش‌بار اولیه شبكه 24 شین IEEE.60
4-2-2. بررسی پخش‌بار شبكه 24 شین IEEE با UPFC64
4-2-3. بررسی پخش بار بهینه بر روی شبكه 24 شین IEEE.68
4-2-4. بررسی پخش بار بهینه بر روی شبكه 24 شین IEEE با UPFC72
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
نتیجه‌گیری77
پیشنهادات78
فهرست منابع لاتین79
فهرست منابع فارسی.80
چكیده انگلیسی.81
فهرست شكل‌ها
شکل 1-1: نمایش یك UPFC در یك سیستم قدرت با دو ماشین.3
شکل 1-2: یك UPFC با استفاده از دو مبدل منبع ولتاژی پشت به پشت4
شکل 1-3: محدوده توان اكتیو قابل انتقالP و تقاضای توان راكتیو پایانه دریافت كننده Q
بر حسب زاویه یك خط انتقال كنترل‌شده بوسیله UPFC.6
شکل 1-4: محدوده P توان اكتیو قابل انتقال و A تقاضای توان راكتیو انتهای دریافت كننده
بر حسب زاویه انتقال یك خط انتقال كه به وسیله UPFC كنترل‌شده است.9
شکل 2-1: خطوط انتقال تجهیزشده با UPFC بدون تلفات11
شکل 2-2: مدل خط دارای UPFC كه توسط منبع جریان نشان داده شده است14
شکل 2-3: مدل خط مجهز به UPFC.15
شکل 2-4: توازن پخش بار در شین i و j17
شکل 2-5: منبع ولتاژ سری قابل كنترل.20
شكل 2-6: دیاگرام برداری21
شكل 2-7: جایگزینی منبع ولتاژ سری با منبع جریان21
شكل 2-8: مدل تزریقی برای VCS22
شكل 2-9: مدل UPFC23
شكل 2-10: نمودار جریانی تعیین ابعاد بهینه UPFC25
شكل 2-11: مدار معادل UPFC بر اساس مدل منبع ولتاژی.26
شكل 2-12: نمایش مدل نبوی نیاكی و ایروانی27
شكل 2-13: مدار معادل مدل نبوی نیاكی ایروانی.27
شكل 3-1: نمایش مدل نبوی نیاكی و ایروانی44
شكل 3-2: مدار معادل مدل نبوی نیاكی ایروانی.44
شکل 4-1: شمای كلی شبكه 230KV انتقال سیستان بلوچستان.47
شکل 4-2: شبکه سیستان و بلوچستان همراه با UPFC نصب شده بین مسیر خاش– ایرانشهر50
شکل 4-3: شبکه سیستان و بلوچستان با توابع اقتصادی52
شکل 4-4: شبکه سیستان و بلوچستان با توابع اقتصادی و UPFC .55
شکل 4-5: سیستم نمونه 24 شین IEEE60
شکل 4-6: سیستم نمونه 24 شین IEEE با UPFC64
شکل 4-7 سیستم نمونه 24 شین IEEE با توابع اقتصادی68
شکل 4-8: سیستم نمونه 24 شین IEEE با توابع اقتصادی و UPFC72
فهرست جدول‌ها
جدول 2-1: اطلاعات مربوط به ماتریس ژاكوبین24
جدول 4-1: مشخصات خطوط شبكه انتقال سیستان بلوچستان.46
جدول 4-2: مشخصات ژنراتور‌های شبكه سیستان بلوچستان.46
جدول 4-3: توزیع ژنراتورها و اثرات UPFC در میزان تولید.57
جدول 4-4: مشخصات خطوط سیستم نمونه 24 شین IEEE58
جدول 4-5: ضرائب تابع هزینه سیستم نمونه 24 شین IEEE59
جدول 4-6: مشخصات بار سیستم نمونه 24 شین IEEE.59
جدول 4-7: نحوه توزیع ژنراتورها و اثرات UPFC در میزان تولید.76

پشتیبانی 24 ساعته آنلاین  در صورت وجود مشکل در روند دانلود و خرید هر کدام از فایل های این سایت  با    09214087336 

بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای …

19 ژانويه 2018 … دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل. بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای تجدید ساختار شده. چکیده. کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) از عناصر جدید ادوات FACTS می باشد که قابلیتهای برجسته ای در تنظیم همزمان توان اکتیو و راکتیو به صورت مستقل از هم، بهبود …
بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای …

2 مارس 2018 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای تجدید ساختار شده برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت …
Images for بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای تجدید ساختار شده

3 مارس 2018 … هدف از این پایان نامه بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای تجدید ساختار شده می باشد. دانلود بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای تجدید ساختار شده. پخش بار ادوات FACTS پخش بار UPFC كنترلكننده یكپارچه توان محیطهای تجدید ساختار شده بررسی …
بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای …

هدف اصلی یک برنامه پخش بار بهینه مرسوم، چگونگی بهره برداری از سیستم قدرت با هدف حداقل نمودن تلفات توان و یا هزینه تولید انرژی الکتریکی است. …. اویرایش شده کاربرد کلیدزنی خطهای انتقال برای مدیریت تراکم در برنامهریزی کوتاه مدت واحدهای نیروگاهی در شبکهی تجدیدساختار یافته با در نظر گرفتن حدود پایداری ولتاژ …
پخش بار بهینه – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

7 فوریه 2018 … دسته: مهندسی برق. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 967 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 94. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل. بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای تجدید ساختار شده. چکیده. کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) از عناصر جدید ادوات FACTS می باشد که …
بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای …

38. بررسی مدل پخش یکپارچه توان در محیط های تجدید ساختار شده. حیدرعلی شایانفر. خاتمه یافته. 39. محاسبه ارزش اقتصادی شاخص های قابلیت اطمینان در نقاط اتصال بار در شبکه های قدرت تجدید ساختار شده. حیدرعلی شایانفر. خاتمه یافته. 40. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی ترکیب شده با الگوریتم PSO برای پیش بینی بار کوتاه مدت.
پروژه های اخیر – دانشگاه علم و صنعت ایران – قطب علمی اتوماسیون و بهره …

طراحی الکترومغناطیسییک نمونه میکروژنراتور روتور گرد 75 کیلوواتی و تحلیل آن در محیط اجزاء محدود 9. …. بررسی قابلیت اعتماد سیستم های انتقال قدرت با به کار گیری کنترل کننده یکپارچه توان (UPFC) با نگرش اقتصادی به آن 135. …. پخش بار بهینه توسط روش الگوریتم HPSO در سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده شامل UPFC
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال – مجموعه مقالات بیست و …

ﭘﺨـﺶ ﺑﺎر ﺑﻬﻴﻨـﺔ ﺗﻮﺳﻌـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﺔ ﭼﻨـﺪ ﻫﺪﻓﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﺪة روش Lexico Graphic Method ﺑـﻪ ﺣـﻞ آن ﻣﺒـﺎدرت … و ﺗﺒـﺎدل ﺗـﻮان. ٧. ، ﺗﺒﺎدل دو ﻃﺮﻓــﻪ. ٦. ﺻﻮرت اﺋﺘﻼﻓﻲ . در ﻫﺮ ﺻــﻮرت، ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻧﺘﻘـﺎل، در ﺻﻨﻌـﺖ ﺑـﺮق]١[ ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑــﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣـﺎﻧﺪ و. وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪة اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ … ﻛﺎرﺑﺮد ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري زﻣﺎن-واﻗﻌﻲ ﺗــﻮان ﺣﻘﻴﻘـﻲ و راﻛﺘﻴـﻮ اراﺋـﻪ.
قیمت گذاری سرویس توان راکتیو در صنعت برق با دسترسی باز با در …

ﮐﻨﻨﺪه زاوﯾﻪ ﻓﺎز. ) •. STATCOM. 4: ﺟﺒﺮان ﺳﺎز. اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ. •. SSSC. 5: ﺟﺒﺮان ﺳﺎز. ﺳﺮي ﺳﻨﮑﺮون اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ. •. UPFC. : ﮐﻨﺘﺮل. ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻮان. •. IPFC. 6: ﮐﻨﺘﺮل. ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮان ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط. •. CSC. 7: …… در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺗﻮان و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻠﻮي ﺗﻮان در ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل از. اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻪ. ﺧﺼﻮص. در ﻣﺤﯿﻂ. ﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و. ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎر ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺑﻪ. ﺳﺮﻋﺖ.
Assessing the application of facts equipments – ResearchGate

اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺴﺎز ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺳﺎزﯼ هﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮان راﮐﺘﻴﻮ ﺑﺎر و اﻋﻮﺟﺎﺟﺎت وﻟﺘﺎژ,ﻋﻠﻤﯽ …. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺪ ﻟﻐﺰﺷﯽ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﻪ ,ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوهﺸﯽ,ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و …… ﻣﺪﯾﺪﯾﺖ ﺗﺮاﮐﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺠﺪﯾﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﯼ ﺗﻮان ﻋﺒﻮرﯼ از ﺧﻄﻮط,ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ,. ١٣٩۴. ,. رﺣﻤﺖ اﷲ هﻮﺷﻤﻨﺪ. ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪ. (OPF). ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ﺟﻬﺶ …
رﺣﻤﺖ اﷲ هﻮﺷﻤﻨﺪ ﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ : ﻧ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮑ

منابع تجید پذیر، تولید پراکنده و ریز شبکه ها، مدیریت انرژی، مصرف و تقاضا، بازار برق و تجدید ساختار، تشخیص وضعیت و خطا در سیستم های قدرت، برنامه ریزی سیستم های … بررسی و شبیه سازی روش کلیدزنی و حفاظت فیلتر/ خازن در شبکه های هارمونیکی با استفاده از مقاومت میرا کننده متغیر کنترل شده با مدولاسیون پهنای پالس.
کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق – Symposia.ir

8 آگوست 2016 … مکان یابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان جهت افزایش بارپذیری خطوط و بهبود پروفیل ولتاژ توسط الگوریتم هوشمند جدید 164 صفحه. بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارجه توان و کاربردهای آن در محیط های تجدید ساختار شده 94صفحه. تحلیل مغناطیسی و حرارتی موتور PMD با استفاده از FEM. 114 صفحه.
سمینار های ارشد= فصل2و3 پایان نامه برای رشته های مخابرات، قدرت …

مدیریت تراکم در محیط تجدید ساختار یافته بر اساس مفهوم قیمت حاشیه ای توان عبوری از خطوط,هجدهمین کنفرانس ملی-دانشجویی مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1394, عماد نعمت بخش,رحمت الله هوشمند,رضا همتی. • استفاده بهینه از ظرفیت بهساز یکپارچه کیفیت توان به منظور جبران سازی همزمان توان راکتیو بار و اعوجاجات ولتاژ و جریان …
بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع با در نظر گرفتن منابع تولید …

… رشته مهندسی برق : احساس و کنترل الکترونیکی شتاب سنج MEMS; پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق :ارزیابی عملکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ; پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : ارزیابی روش های قرار گرفتن IPروی WDM; پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : قیمت گذاری توان راکتیو در محیط تجدید ساختار شده …
پایان نامه های آماده برق – سامانه نوین مسداک

از پخش بار بهینه است و تفاوت عمده آنها در تابع. هدف و قیود انتخاب شده، است [۴] در حالی که. در محیطهای رقابتی به منظور تأمین امنیت سیستم. قدرت و نگه داشتن ولتاژ باسها در محدوده مجاز. تعریف شده، بازار مجزایی برای تأمین کنندگان توان. راکتیو لازم میباشد. در سیستم تجدید ساختار یافته. در مراجع [۵] و [۶] قیمت گذاری توان راکتیو به.
بویایی کوسه مبتنی سازی بهینه توزیع بهینه توان راکتیو در سیستم …

پایان نامه با عنوان بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای تجدید ساختار شده. 5,900 تومان. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق- کنترل با عنوان بهبود کنترل وضعیت ماهواره در مدار …
مهندسی برق-کنترل | مرجع کامل دانلود پایان نامه های کامل و مقالات فارسی

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته مهندسی برق و گرایش های مهندسی الکترونیک، مهندسی کنترل، سیستم های قدرت، برق قدرت، مدارهای مجتمع الکترونیک، الکترونیک قدرت و ماشینهای …. طراحی یک تقویت کننده توان کلاس F توان بالا 0.8-2.7GHz با تنظیم هارمونیکی و مدار جبران ساز پارازیتی (نشریه هینداوی )
دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده برق – ترجمه فا

مدیریت پاسخگویی سمت تقاضا در شبکه توزیع در ساختاری بهینه و در … تصحیح سریع پاسخ معادالت پخش بار با استفاده از آنالیز حساسیت … انرژی های تجدید پذیر. ) رؤ. سای نشست: دکتر. حسین. محمدنژاد. -. دکتر سیادتان(. 61:63. -. 63:13. عنوان مقاله. کد مقاله. ارایه دهندگان. Volt/Var Control in a Power System Using NSPSO and.
60:92 – 66

22 ژوئن 2017 … بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای تجدید ساختار شده · تیر ۱, ۱۳۹۶ ادمین مهندسی برق. هدف از این پایان نامه بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان و کاربردهای آن در محیطهای تجدید ساختار شده می باشد. Read more …
بایگانیها مهندسی برق – شمشک فایل

روش به کار گرفته شده بر اساس پخش بار. دینامیکی در یک بازه زمانی. 42. ساعته می. باشد و شامل قیود حفاظتی پخش. بار بهینه، محدودیت. های کارخانجات ریزشبکه، قیود …. تواند. نسبت به. پیک. سایی در شبکه باالدستی همکاری نماید. دسته. ای. دیگر از. مراجع تاثیر ورود خودروهای الکتریکی بر سیستم. های قدرت را مورد. بررسی قرار داده.
پخش بار بهینه دینامیکی در ریزشبکههای صنعتی با درنظر گرفتن …

بررسي اضافه ولتاژ ها در شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده, حامد رمضان پور, شفیعی · بررسي اضافه ولتاژهاي كليد زني در خطوط انتقال400kv و230kv عوامل موثر بر كاهش آن به كمك شبيه سازي از طريق نرم افزار ATP, آرين مددي, مشکوه الدینی · بررسي امكان افزايش سرعت حل مساله پخش بار اقتصادي مفيد به قيود امنيت OPF به  …
پايان نامه هاي دانشجويي – ase.sbu.ac.ir

26 نوامبر 2017 … ۱۰۰ مکان یابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان جهت افزایش بارپذیری خطوط و بهبود پروفیل ولتاژ توسط الگوریتم هوشمند جدید ۱۶۴ ۱۰۱ بررسی پخش بار کنترل کننده یکپارجه توان و کاربردهای آن در محیط های تجدید ساختار شده ۹۴ ۹۴ ۱۰۲ الگوریتم حداقل میانگین مربعات چند مرحله ای و کاربرد آن در کنترل فعال …
بخشی از پروژه های موجود و ارشیو پایان نامه های قابل استفاده – علمی مارکت

در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﻨﺘﻲ و ﺗﺠﺪﻳﺪﺳﺎﺧﺘﺎر. -. ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ. -. ١٣٨٧ . ٣١. -. طﺮاﺣﻲ دﻛﺴﺎز ﺑﺮاي ﻧﺮم. اﻓﺰارھ. ﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺮق ﻛﺸﻮر. -. ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ. -. ١٣٨٧ . ٣٢. -. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎل و. ﻓﻮق. ﺗﻮزﻳﻊ. ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق. ﻣﻨﻄﻘﻪ. اي … ﺷﺪه. ١. -. ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﮫﺮه. ﺑﺮدار. ي و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻤﮫﺎي ﻗﺪرت. ،. ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس. ، اﯾﺮان. ،. ١٣٧١. (. ﺗﺮﺟﻤﻪ .) ٢. -. دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﮐﻲ ﺻﺪﻳﻖ. ،. ھﻤﮑﺎر،. ﭘﺎﻳﺪاري و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻤﮫﺎي ﻗﺪرت.
CV-farsi (2) – دانشگاه تربیت مدرس

اگر دانشجویان برای پیدا کردن مناسب اقدام به مطالعه پایان نامه های دفاع شده در دانشگاه، مطالعه مقاله های داخلی معتبر، مطالعه سمینار و مطالعه مقالات معتبر خارجی نمایند قطعا …. دائم داخلی با روش کنترل مستقیم گشتاور بر پایه رویت گر سرعت شبکه عصبی ; تجدید ساختار سیستم های قدرت در حضور تولیدات پراکنده و ذخیره کننده های انرژی …
موضوعات جدید پایان نامه مهندسی برق – ارشدیار-آموزش کاربردی نرم افزار …

4 سپتامبر 2014 … طراحي و تحليل تضعيف کننده متغير پيوسته کنترل شده با ولتاژ … ارزيابي فازي تاثير راهکارهاي بلند مدت مديريت سمت مصرف بر روي الگوي بار و کاهش قدرت بازار در محيط تجديد ساختار يافته … بررسي و آناليز ليزر نيمه رساناي توان بالا با ساختار چاه کوانتومي GaAs/AlGaAs با ملاحظه آثار پارامترهاي غيرخطي
پايان نامه–فني و مهندسي–مهندسي برق دانشگاه تربیت مدرس | ايران متلب

24 دسامبر 2017 … … ساختار شده با مدل بازار اشتراکی; بررسی حالت جزیره شدگی منابع تولید پراکنده و حفظ شرایط پایدار سیستم با DSTATCOM; پخش بار بهینه توسط روش الگوریتم HPSO در سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده شامل UPFC; بهبود نوسانات توان در سیستم های قدرت با بهره گیری از تابع مستقیم لیاپانوف در کنترل …
دانلود مقالات بیست و دومین کنفرانس برق – نواندیشان

بررسي تلفات انرژي الکتريکي در شبکه ايران, شکوري راد- احمد, چهارم, مشاهده. طراحي و ساخت کنترل کننده توان راکتيو جهت بهبود راه اندازي موتورهاي القائي و بهبود ولتاژ شبکه تغذيه و صرفه جويي در مصرف انرژي الکتريکي, قاضي- رضا, پنجم, مشاهده. کاربردهاي ‘تروتکنولوژي’ در مديريت و برنامه ريزي و کنترل امور نگهداري و تعميرات …
مقالات توزيع

25 نوامبر 2015 … Frequency Control of Isolated Hybride Power Netwotk Using Genethic Algorithm and Particle Swarm …. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ. ﻛﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﻭﻝ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘﺒﻮﻉ. 15-F-EEM-1278. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮐﺎﺭﺍﺋﻲ ﺍﻧﺮژﻱ ﻣﺸﺘﺮﮐﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ 1404. ﻣﻬﺪﻱ ﻫﺮﻣﺰﻱ …. ﭘﺨﺶ ﺑﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ.
ﺳﯽ ﺍﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و رﺍﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮ

مدل ماژول فتوولتائيک بر اساس شبيه سازي در محيط متلب سيمولينک و کاربرد آن تحت شرايط تابش غير يکنواخت. خرید ترجمه … ترکيب سيستم فتوولتائيک و کنترل کننده يکپارچه کيفيت توان بمنظور بهبود کيفيت توان … کنترل هماهنگ منابع انرژي توزيع شده و نيروگاه هاي برق معمول براي کنترل فرکانس سيستمهاي قدرت.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Xبستن تبليغ
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود فیلم
دانلود آهنگ جدید