بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده)

بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده)

هدف از این پایان نامه بررسی کامل و جامع مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق می باشد
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 604
فرمت فایل doc
حجم فایل 331 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 190

بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده)

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

(بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه)

*آپدیت جدید:
اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران با 20 صفحه
چكیده‌
«مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌» موضوعی‌ است‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌ و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامة‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشكیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ كه‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذكور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ كیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تكمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ مصوب‌ 1378 كه‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ كیفری‌ و در كانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ كه‌ امید است‌ مقدمة‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.
کلمات کلیدی:

مرور زمان

تجدید اعتبار

حقوق کیفری

مرور زمان‌ كیفری‌ و غیركیفری

پیشگفتار
تهیه‌ و تدوین‌ پایان‌ نامه‌ تكلیفی‌ است‌ كه‌ به‌ میزان‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ با فعالیتهای‌ علمی‌دانشجویان‌ در مسیر تعلّم‌ و یادگیری‌ متفاوت‌ است‌ زیرا ادای‌ چنین‌ تكلیفی‌ با مطالعه‌، نقل‌ ونقد و بررسی‌ آراء و نظرات‌ علما واندیشمندان‌ در موضوع‌ انتخابی‌، و ارائة‌ نظریاتی‌ كاملتراز آنچه‌ كه‌ از گذشتگان‌ نقل‌ شده‌ است‌، ملازمه‌ دارد.چنین‌ سیر و سلوك‌ علمی‌ را بیشتر در سیرة‌ دانشمندان‌ و محققین‌ باسابقه‌ می‌توان‌سراغ‌ داشت‌ نه‌ دانشجوی‌ جوانی‌ كه‌ سالها با یادگیری‌ و انتقال‌ یك‌ طرفة‌ اطلاعات‌ علمی‌ ازطرف‌ مدرسین‌ و اساتید خود، خو گرفته‌ است‌. این‌ مختصر عرض‌ شد تا نقائص‌ جزوة‌حاضر را توجیه‌ و اغماض‌ و ارشاد خوانندگان‌ در نارسائیها را ایجاب‌ نماید.
كلام‌ دیگر اینكه‌ انجام‌ این‌ تحقیق‌ با مطالعه‌ و طرح‌ و نقد نظرات‌ مكاتب‌ یا گروهها وافراد مختلف‌، پیوستگی‌ نام‌ دارد و نگارنده‌ ناگزیر است‌ با تقویت‌ دلائل‌ گروهی‌، دیدگاه‌دستة‌ دیگر پیرامون‌ موضوع‌ تحقیق‌ را نقض‌ و رد نماید. این‌ اقدام‌ را نباید انكار مقام علمی‌افراد یا گروهی‌ تلقی‌ كرد. نتیجه‌گیری‌ از مباحث‌ در مورد تقویت‌ و ضرورت‌ تأسیس‌ مرورزمان‌ كیفری‌ در قوانین‌، نظری‌ است‌ كه‌ بطور حتم‌ از ایراد و نقد دیگران‌ مصون‌ نخواهدماند و لذا نگارنده‌ نیز بررسی‌ حاضر را برای‌ تأیید یا رد مرور زمان‌ كیفری‌ كافی‌ نمی‌داندبلكه‌ برخورد صحیح‌ بانهاد حقوقی‌ مذكور را عبارت‌ از اقدام‌ جمعی‌ گروهی‌ از اهل‌ علم‌می‌داند كه‌ با مطالعه‌ و بررسی‌ موازین‌ دینی‌ و حقوقی‌ و رعایت‌ مصالح‌ و مقتضیات‌اجتماعی‌، بطور واقع‌بینانه‌ در خصوص‌ كیفیت‌ وضع‌ مقررات‌ مرور زمان‌ كیفری‌ وغیركیفری‌، نظرات‌ جامعی‌ را ارائه‌ دهند تا اساس‌ تصمیمات‌ دستگاه‌ قانونگذاری‌ قرارگیرد.
فهرست‌ مطالب‌
مقدمه‌ 1
فصل اول : كلیات‌ 6

1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7

1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8

1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8

1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11

1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر كشورهای جهان 29
1-2 – تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38

1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38

1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان 39

1-2-3 – مقایسة‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احكام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 41

1-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 45
1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌ 45
1-3-2- مقایسة‌ مرور زمان‌ كیفری‌ و مدنی‌ 49

فصل‌ دوم‌- احكام و آثار مرور زمان 53

2-1- احكام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ كیفری‌ 55

2-1-1 احكام‌ مرور زمان‌ كیفری‌ 55

2-1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌ 56

الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌) 57
ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر 58
ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌ 59
د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مركب‌ 60
2-1-1-2- انقطاع‌ مرور زمان‌ 60
2-1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌ 62
الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌ 62
ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌ 62

2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حكم‌ و مجازات‌ 64

2-1-2- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ كیفری‌ 65
2-1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 65

2-1-2 -2-مرور زمان‌ و اعتبار امر محكوم‌ بها 65

2-1-2-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ 66
2-1-2-4 – مرور زمان‌ كیفری‌ و حقوق شاكی‌ و مدعی‌ خصوصی‌ 66

2-1-2-5 -بقای‌ محكومیت‌ و سجل‌ كیفری‌ 67

2-1-2-6 -مرور زمان‌ كیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌ 67
2-1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌ 67

2-2-مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در اموركیفری‌ مصوب‌ 30/6/78 70

2-2-1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 71
2-2-1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌ 71
الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌ 72
ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ 81
2-2-1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌ 85
2-2-2- انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ مصوب‌30/6/78 90

2-2-2-1- انواع‌ مرور زمان‌ 90

2-2-2-2- مدتهای‌ مرور زمان‌ 91
2-2-2-3 -آثار مرور زمان‌ 92
2-2-3- نتیجه‌ بحث‌ 94

فصل سوم: نقد مرور زمان 100

3-1- نظر حقوقدانان‌ 102
3-1-1- موافقین‌ مرور زمان‌ كیفری‌ 102
3-1-2- مخالفان‌ مرور زمان‌ كیفری‌ 109

3-2 – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌ 114

3-2-1- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌ 116

3-2-2- مرور زمان‌ كیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ 119

3-2-2-1 نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او 119
3-2-2-2 نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌ 123

3-2-3- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌ 125

3-2-3-1- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125
الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125
ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ 127
3-2-3-2- مرور زمان‌ كیفری‌ در فقه‌ امامیه‌ 130

الف) مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌ 131

ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌ 133
پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه 141
فهرست‌ منابع‌ 146
چکیدة انگلیسی 151

فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران

علایم‌ اختصاری‌
قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا
قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ كیفری‌ق .آ.د.ك‌
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌
قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌
قانون‌ تجارت‌ق .ت‌
سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌
سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) – فایلینا

fileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,هدف از این پایان نامه بررسی کامل و جامع مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق می باشد.
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) | fastest

24 فوریه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 331 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 190. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق. (بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه). * آپدیت جدید: اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور …
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) | سارا دانلود

24 نوامبر 2017 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 331 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 190. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق. (بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه). * آپدیت جدید: اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور …
انواع مرور زمان,بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده …

18 ژانويه 2018 … Home » انواع مرور زمان,بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده), تعریف مرور زمان,جرایم مشمول مرور زمان,دانلود پایان نامه مرور زمان كیفری,مرور زمان چیست,مرور زمان در آیین دادرسی کیفری جدید,مرور زمان در دعاوی حقوقی,مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری – بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق …
دانلود بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) | دانلود …

5 فوریه 2018 … بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده). هدف از این پایان نامه بررسی کامل و جامع مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق می باشد. دسته : فقه،حقوق، الهیات; سایز فایل : ۳۳۱ کیلو بایت; نوع فایل : doc; تعداد صفحات : ۱۹۰. دانلود فایل. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی …
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده)

4 مارس 2018 … بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده). با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده)

بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده)
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) | flash

17 فوریه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 331 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 190. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق. (بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه). * آپدیت جدید: اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور …
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) | freesoft

21 فوریه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 331 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 190. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق. (بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه). * آپدیت جدید: اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور …
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) | compute

24 فوریه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 331 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 190. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق. (بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه). * آپدیت جدید: اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور …
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) | file4 – dn98.ir

21 فوریه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 331 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 190. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق. (بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه). * آپدیت جدید: اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور …
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) | نرگس دانلود

26 نوامبر 2017 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 331 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 190. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق. (بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه). * آپدیت جدید: اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور …
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) | محمدشهر دانلود

28 نوامبر 2017 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 331 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 190. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق. (بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه). * آپدیت جدید: اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور …
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) | مقاله رایگان

4 ژانويه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 331 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 190. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق. (بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه). * آپدیت جدید: اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور …
خرید و دانلود بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده)

21 ژانويه 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد نام محصول دانلودی: بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی. بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده). هدف از این پایان نامه بررسی کامل و جامع مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق می …
ثانا | دریافت فایل مرور زمان کیفری در فقه و حقوق افغانستان – پرداخت …

28 ژانويه 2018 … دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیداینک شما با جستجوی ((مرور زمان کیفری در فقه و حقوق افغانستان)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -مرور زمان کیفری در فقه و… … با سلام،محصول دانلودی +{{بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده)}}+ آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به …
گلبن طبیعت

7 مارس 2018 … آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی دو DVD ویدیویی اورجینال فارسی قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوتر ها توسط استاد: داریوش فریدون فراهانی عناوین آواز و تصنیف : آموزش آواز آشنایی با آواز و تصنیف تصنیفی بر اساس گوشه کرشمه در دستگاه شور شناخت گستره صدایی تمرینات صدا سازی
نسیم دانلود | مرور زمان کیفری در فقه و حقوق افغانستان

2 مارس 2018 … مرور زمان کیفری در فقه و حقوق افغانستان on نسیم دانلود | امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدعنوان محصول دانلودی:مرور زمان کیفری … موضوع این نوشته مرور زمان در امور کیفری است و هدف از آن بررسی مبانی مرور زمان کیفرى و نقش آن در تأمین عدالت کیفری، ارزیابی و ریشهیابی آن در فقه …
سیدور | دریافت فایل بررسی مرور زمان کیفری در اسلام و دلایل موافقین …

7 ژانويه 2018 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.عنوان محصول دانلودی:بررسی مرور زمان کیفری در اسلام و دلایل موافقین و مخالفین آن یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی…
قاموس | برترین فایل مبانی نظری مرور زمان كیفری در حقوق ایران

7 ژانويه 2018 … برترین فایل مبانی نظری مرور زمان كیفری در حقوق ایران on قاموس | دوست عزیز سلام. به سایت ما خوش آمدیددوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول…
فصل مداد | دانلود فایل ( مرور زمان در امور کیفری)

2 ژانويه 2018 … دانلود فایل ( مرور زمان در امور کیفری) on فصل مداد | ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایمبا سلام،محصول دانلودی +{{مرور زمان در امور… … لغت به معنای رفتن و گذشتن، گذرکردن، مطالعه اجمالی کتاب[1] و در کتب لغت ترجمه شده است، و در حقوق ما پسوند زمان بر آن مقید گشته و از مفهوم لغوی خود دور نیفتاده است.
هارمونی باران

آموزش جاوا اسکریپت (مقدماتی و پیشرفته) شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم در این بخش محصول آموزش جاوا اسکریپت (مقدماتی و پیشرفته) ارائه شده است جهت سفارش آموزش جاوا اسکریپت  …
ملودی لاین

مجموعه آموزش طراحی پرتره با مداد شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم در این بخش محصول مجموعه آموزش طراحی پرتره با مداد ارائه شده است جهت سفارش مجموعه آموزش طراحی پرتره با مداد …
پیچک فلاور

سرمشق های اجرا شده در کلاس آموزشی، در قالبهای مختلف از سطر نویسی و بیت و چلیپا تا قطعه و سیاه مشق در دانگ های مختلف جهت هنرجویان … -گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات آراء محاكم دادگستری(حقوقی، كیفری، خانواده، اطفال، تجدیدنظر) -بررسی وضعیت …. -بررسی فقهی-حقوقی محاربه و موارد مشابه با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392
سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

باورود به وب سایت تبیان ویدئو های خودرا به اشتراک بگذارید از غنی ترین مقالات و بزرگترین کتابخانه دیجیتالی بازدید نمایید و با دوستان خود در شبکه اجتماعی و وبلاگ تبیان در ارتباط باشید.
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) | پرند دانلود

23 نوامبر 2017 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 331 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 190. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق. (بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه). * آپدیت جدید: اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور …
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) | خروس دانلود

16 فوریه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 331 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 190. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق. (بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه). * آپدیت جدید: اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور …
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) | fast

16 ژانويه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 331 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 190. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق. (بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه). * آپدیت جدید: اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور …
بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) | پریسا دانلود

18 نوامبر 2017 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 331 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 190. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق. (بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه). * آپدیت جدید: اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور …
PDF: بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق (آپدیت شده) | dl3

The newest and most up-to-date site is here ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﯿﻔﺮی از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق. ( آﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪه) .from here. دﺳﺘﻪ: ﻓﻘﻪ، ﺣﻘﻮق، اﻟﻬﯿﺎت. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 331 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 190. داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق، ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﯿﻔﺮی از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق. (ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ در ﻗﺎﻟﺐ 190 ﺻﻔﺤﻪ). * آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ: اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  …

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *