بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

هدف از این پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی می باشد
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 564
فرمت فایل doc
حجم فایل 235 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 227

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

چکیده:
پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد.
این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در بارة زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصة حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.
مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوة نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعة آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است.
زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و… سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همة اشکال خشونت نسبت به همة انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) دربارة زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوة کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد.
چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همة رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقولة شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و… معرکة قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.
کلید واژه:

خشونت

زن

اسلام

فقه اسلامی

خشونت علیه زنان

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بیان مسئله 1
1-2- هدف های تحقیق 6
1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 7
1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق 9
1-5- روش تحقیق 10
1-6- قلمرو تحقیق 10
1-7- محدودیت ها و مشکلات تحقیق 11
1-8- تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی 12

1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی) 12

1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی) 14

1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟ 16

1-8-4- اقسام خشونت 17
1-8-5- سطوح خشونت 19
1-8-6- تعریف واژه زن 22

1-8-7- خشونت علیه زنان 22

1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن 24

1-8-9- زن و خشونت خانگی 27

1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده 29

1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه 29
1-8-12- مصادیق خشونت در دولت 29
1-8-13- فقه اسلامی (تعریف) 29

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه 31
2-1- کاربرد خشونت 32
2-2- علل بروز خشونت 34
2-2-1- علل تغییر خشونت 34

2-2-2- علل خانوادگی خشونت 37

2-2-3- علل اجتماعی خشونت 39
2-3- ارزشیابی خشونت 42

2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع) 48

2-4-1- خشونت مجاز (مشروع) 48
2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع) 49
2-5- مبانی نظری خشونت گرایان 51
2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست 54
2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد 56
2-7-1- عقل کل نگر چیست 56
2-7-2- عقل جز نگر چیست 57

2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست 59

2-8- پیشینه تحقیق 61
2-8-1- دوره اول 61
2-8-2- دوره دوم 61
2-8-3- نقص پژوهش های گذشته 62

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

مقدمه 64
3-1- زن در گذز تاریخ 65

3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن 65

3-1-2- دیدگاه مستشرقین 68
3-1-3- دیدگاه مسلمین 68
3-1-3-1- دیدگاه شعرا 68
3-1-3-2- دیدگاه فقیهان 70
3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص) 73

3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت 74

3-4- آیات قرآن درباره زن 76
3-5- نظر اسلام در خصوص زن 78
3-6- فقها و حقوق زن در خانواده 81
3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی 81
3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی 82
3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست 83

3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد 87

3-7-1- زن و مالکیت 88
3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات 90
3-8- بررسی نقصان عقل زن 94
3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن 95
3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن 96

3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟ 102

3-9-1- دلایل این مدعا 104
3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها 107

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه 110
4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان 112
4-2- ازدواج زود هنگام 113

4-3- سیاست ورزی جنسی 115

4-4- هتک حرمت 116
4-5- آزار جنسی 117
4-6- ختنه دختران 118
4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن 120
4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت 122
4-8-1- اصل معروف چست؟ 125
4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد 129
4-9- زنان و حجاب 131
4-10- شهادت زنان 133
4-11- ممنوعیت قضاوت زنان 137
4-12- سرپرستی 140
4-12-1- قرآن 142
4-12-2- روایات 151
4-12-3- اجماع 153
4-12-4- ارزیابی ادله 154

4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟ 159

4-14- تعدد زوجات 164
4-15- تنبیه بدنی 169
4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان 172
4-15-2- تنبیه بدنی در روایات 174
4-15-3- حسن معاشرت 182
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 188
5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است 189

5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت 192

نتیجه‌گیری 194
پیشنهادات 198
منابع 200
ضمائم 210
تحقیقات مرتبط با خشونت:

دانلود مقاله خشونت علیه زنان در ایران

دانلود مقاله بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

دانلود مقاله بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

شماره بازیابی, : ۵۱-۴۴۹۵۷. شماره کتابشناسی ملی, : ۱۷۳۱۳۲۵ . پدیدآور, : یامچیخانمحمدی، معصومه. عنوان و نام پديدآور, : بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی[پایاننامه]/پژوهشگر معصومه یامچیخانمحمدی ؛ استاد راهنما محمد سپهری ؛ استاد مشاور زهرا فهرستی. مشخصات نشر, : تهران ، ۱۳۸۷. مشخصات ظاهری, : [ط] ، ۱۷۸ ورق. يادداشت …
نگاهی مجدّد به خشونت علیه زنان از منظر قرآن – پژوهشنامه معارف قرآنی

مقالة حاضر به بررسی مسئلة خشونت علیه زنان از منظر قرآن کریم در دو محور پرداختهاست. در محور نخست، مهمترین شواهد قرآنی مخالفت با خشونت ضد زنان با تمرکز بر آیات معاشرت به معروف، نفی ضِرار، عَضل، قذف، ایلاء، اخراج مِن البیت، وَأد و ارثالنساء تحلیل شدهاند. نتایج این بخش نشان میدهد که قرآن کریم در هیچ موردی خشونت جنسی علیه …
بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

18 دسامبر 2017 … بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی. ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید …
پرتال جامع علوم انسانی – خشونت نسبت به زنان از منظر دین

با این میزان بدون بررسی ادله شرعی مواردی از قبیل ازدواج دختر نابالغ به اذن ولی و ختنه دختران را مصداق خشونت می داند. … وی در پایان گزارشی از عملکرد سازمان ملل در رفع خشونت علیه زنان ارائه داده و مفاد اعلامیه رفع خشونت علیه زنان را آورده است. خشونت … در این قبیل موارد باید به یاد داشت که آنچه در فقه اسلام است، ملازمه با دین اسلام ندارد.
بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی | file3 – p9d.ir

21 فوریه 2018 … دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 235 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 227. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی. چکیده: پایان نامه حاضر درباره بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه …
پایان نامه درمورد بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی – p9d.ir

13 فوریه 2018 … پایان نامه درمورد بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی: Click to download docx file پایان نامه درمورد بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی Receiving پایان نامه درمورد بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی files on this site is possible with a small fee. Our site will allow you to receive content …
خشونت علیه زنان از دیدگاه اسلام | موسسه تحصیلات عالی عروج

آیات و احادیث زیادی موجود است که نشانگر توجه به زن به عنوان کسی که به گفته قرآن از جنس مرد آفریده شده است، می باشد. با مطالعه سیره پیامبر بزرگ اسلام متوجه خواهیم شد که ایشان نیز همواره با همسران خویش و دیگر زنان با مهر و عطوفت برخورد نموده و هیچ نمونه خشونت از جانب ایشان را در متون تاریخی شاهد نیستیم. بررسی متون دینی:.
فایل word بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی – فایل رود

2 فوریه 2018 … فایل ورد بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی،به هيچ …
Images for بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

در اين ميان نظام حقوقي اسلام و سياست جنايي متخذ از آن با انحرافات جنسي عموما و خشونت و آزار جنسي خصوصا به شدت برخورد مي کند. اين مقاله با ارائه تعريفي از خشونت، آزار جنسي و ذکر انواع آن، به بررسي اجمالي و تبيين احکام فقهي و مجازات هاي مقرر با تکيه بر حقوق کيفري ايران و مسووليت دولتها در اين زمينه پرداخته است. ضمنا با …
بررسي علل و عوامل آثار جرايم جنسي عليه زنان در منظر قوانين حقوق …

پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران. تهران: روشنگران و مطالعات زنان. کیانیفرد، ن. (1390). حسن معاشرت زوجین از منظر اسلام، اخلاق و حقوق بشر. مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، 46(215). محقق داماد، م. (1392). قواعد فقه: بخش مدنی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. محمودی، ف. (1382). مبانی اصول و شیوه های جرم انگاری. رساله دکتری رشته  …
مبانی فقهی – حقوقی جرم انگاری تجاوز زناشویی | میرکمالی | فصلنامه …

26 نوامبر 2014 … نخستین نشست بررسی ابعاد منع خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه و حقوق توسط کارگروه حقوق معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و با همکاری کارگروه تعمیق … شد تا با بررسی مسئله خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف و تأکید بر رویکرد دین رحمانی اسلام نسبت به زنان و نفی هرگونه خشونت در هر شکل و نوع از دیدگاه اسلام و …
بررسی ابعاد منع خشونت علیه زنان – خبرآنلاین

12 مارس 2008 … دﻳﺪﮔﺎه. زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗ. ﻬﺮاﻧﻲ و. ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان. درﺑﺎره. ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در اﻳﺮان. : ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ. دﻛﺘﺮ ﺑﺘﻮل اﺣﻤﺪي. : اﺳﺘﺎدﻳﺎر. ،. ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت …. ﺑﻪ. ﻫﻤﻴﻦ. دﻟﻴﻞ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ. ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ. ،. دﺳﺖ. ﻣﺎﻳﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ. و ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در ﺳﺎل. 1993. ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ. ﺣﺬف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن.
: ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در اﻳﺮان درﺑﺎره ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻬﺮا

24 نوامبر 2017 … مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: از نمونههای خشونت علیه زنان در جامعه ما، خشونتهای روانی است که گاهی از آنها به اشتباه در جامعه به نام غیرت و ناموسپرستی یاد میشود. به گزارش ایسنا، سید علی کاظمی در نشست «بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و حق زنان بر شهر» اظهار کرد: لایحه اصلاح قوانین در زمینه …
گاهی به اسم ناموسپرستی، علیه زنان خشونت میشود – ایسنا

22 فوریه 2018 … پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان. بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی. چکیده: پایان نامه حاضر درباره بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد.
بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی | جدید 2017 – cyto98.ir

بهترین ها برای شما این بار فایل پایان نامه حقوق , پایان نامه کارشناسی حقوق , پایان نامه ارشد حقوق , مقاله حقوق , مقاله ارشد حقوق , دیدگاه فقه اسلامی , رشته حقوق ,خشونت علیه زنان.
دانلود مقاله ارشد حقوق بررسي خشونت عليه زنان از ديدگاه فقه اسلامي|ey2

کتاب ترجمه الگوی تدوین برنامه ملی اقدام برای مبارزه با خشونت علیه زنان به زودی در روند نشر قرار میگیرد. برنامه ریزی برگزاری جشنواره هنری در زمینه حقوق بشر در سال1397 انجام شده وبه زودی اطلاعیه آن منتشر میشود. دوره های آموزش مجازی کمیسیون ویژه آخر سال وتعطیلات نوروزی به زودی در دسترس قرار میگیرد. به زودی اجرای سه دوره آموزش …
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

8 دسامبر 2013 … سنتهای عرفی ازدواج در افغانستان با نگاهی به فقه … قانون منع خشونت علیه زن ازدواج بد یا به بددادن دختر را چنین تعریف کرده است: «به تعبیر دیگر بددادن، به شوهردادن زن است در بدل دیه یا صلح به ارتباط قتل، تجاوز جنسی یا سایر احوال به پیروی از … ازدواج میراثی را در این جا از ابعاد مختلف به بررسی میگیریم.
زبان – کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

بررسی علل و عوامل روانی و اجتماعی قتل در ایران. دکتر حسین فرجاد. 12/2/80. 7. تحلیلی نو بر حقوق زن از دیدگاه قرآن. ژیلا موحد شریعت پناهی. 15/4/80. 8. مبانی نظریه باز دارندگی مجازات ها و ارزیابی جرم شناسی آن. دکتر حسین غلامی. 26/4/80. 9. زندان و حقوق زندانی در فقه اسلامی. دکتر محسن رهامی. 5/5/80. 10. رویکردی انسان شناختی به …
موسسه جزا و جرم شناسی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی – دانشگاه تهران

گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی کتاب وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناسی نوشته سید جواد میری عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات …
میزگرد نقد و بررسی کتاب وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه …

در دی ماه ۱۳۸۶ وزارت کشور ایران درخواست بیش از ۲۰۰۰ تن از ۷۵۹۷ متقاضی نامزدی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد کرد. وزارت کشور دلایل رد صلاحیت آنها مواردی از جمله «سؤ شهرت در محل سکونت»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «اقدام علیه دولت» برشمرد. اکثر نامزدهای رد صلاحیت شده با گروههای اصلاح طلب بخصوص گروههای نزدیک …
حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

آدرس : خيابان ايرانشهر شمالي ، نبش آذر شهر ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب … 26 – عضو گروه تخصصي رشته فقه ومباني حقوق منطقه هشت دانشگاه براي مصاحبه ، سنجش وارزيابي صلاحيت علمي اساتيد …. 1- بررسي مسائل حقوق بين الملل بشر ، دانشگاه علامه طباطبايي با همکاري دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه.
رزومه احمد شمس – شورای راهبردی زنان فرهیخته – دانشگاه آزاد اسلامی

27 نوامبر 2014 … به همین مناسبت روز دوشنبه سوم آذر نشستی تخصصی با عنوان «منع خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه و حقوق» از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد. در این نشست آیت الله «سید محمد موسوی بجنوری» فقیه و حقوقدان، «صادق آیینه وند» استاد تاریخ اسلام در دانشگاه تهران، …
ایرنا – منع خشونت علیه زنان از دیدگاه حقوق و فقه اسلامی

«اگر داعشی ها با بازگشت خشونت آمیز به افکار پوسیده سده های پیشین، میخواهند اکنون به قدرت دست یابند، اصولگرایان و ولایتمدارانِ ایران با توسل به همین حربه تلاش میکنند قدرت و ثروتی را که بدست آوردهاند حفظ نمایند. و از همین روست که سرکوب سیاسی در ایران به موازاتِ سرکوبِ فرهنگی، سرکوب حقوق زنان، مخالفت با سقط جنین، …
PEZHVAK-E-IRAN … پژواک ایران

22 اسفندماه سال روز تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی به دستور امام خمینی(ره)، روز شهید نامگذاری شده است. به این مناسبت این ویژه نامه با معرفی مقام و منزلت شهید و گلچین خاطرات و زندگینامه بعضی از شهیدان… ویژه نامه شهید و شهادت. تازه های ویژه نامه. مادر خوبی ها (به بهانه میلاد دردانه نبی رحمت، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها). فاطمه زهرا (س) …
پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت

17 ساعت قبل … نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وعده معاون رئیس جمهوری در امور زنان برای انتخاب یکی از زنان فعال کُرد به عنوان مشاور خود در مناطق کُردنشین، از تدوین لایحه حمایت از زنان نیز خبر داد و گفت: به زودی لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت در مجلس شورای اسلامی مطرح و انشاالله به …
مشکلات و دغدغه زنان کُرد در حضور معاون رئیس جمهور بررسی شد | پایگاه …

8. تکثر خشونت در آزارهای خیابانی. منبع مقاله: فصلنامه کتاب زنان، شماره 23. 9. نقد و بررسی رویکرد تاریخی و تمدنی حسن حنفی به اسلام و میراث اسلامی. فصلنامه نشریه تاریخ اسلام تابستان 1390. 10. نقدی بر تحلیل حسن حنفی از جریان ها و بحران های معاصر مصر و دنیای اسلام (مقاله قابل تشویق در هشتمین دوره جشنواره نقد کتاب).
دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)/

8 ژانويه 2018 … دانلود فایل ( بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی) on سیدور | سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی بررسی خشونت…
سیدور | دانلود فایل ( بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی)

8 ژانويه 2018 … بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی. سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید …
بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

5 مارس 2018 … جايگاه عدالت تحريمي در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران. فروزش روحاله …. 28. ابوالفتح خالقي. بررسي ابعاد عملي و نظري ترويج فرهنگ ايثار و نقش آن در پيشگيري از جرم. اسلام رجبعلي. ۱۳۸۵. 29. ابوالفتح خالقي. رابطه اخلاق با حقوق كيفري. محمد علي …… بررسي خشونت جنسي عليه كودكان دلايل و راهكارهاي پيشگيرانه.

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *