الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی موجودی با ارسال مستقیم
دسته بندی مهندسی نرم افزار
بازدید ها 477
فرمت فایل doc
حجم فایل 749 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

چكیده
این مقاله به بررسی مسأله مسیریابی-موجودی چند محصولی چند دوره ای در یك زنجیره تأمین دو سطحی؛ شامل یك تولیدكننده و مجموعه ای از خرده فروشان اختصاص دارد. در مسأله مورد بررسی، علاوه بر مدیریت موجودی و برنامه ریزی توزیع، برنامه ریزی تولید نیز در نظر گرفته شده است. مسأله با هدف کمینه سازی مجموع هزینه های سیستم شامل هزینه های راه اندازی، توزیع و نگهداری موجودی مدلسازی شده است. محصولات توسط ناوگانی از وسایل حمل همسان با ظرفیت محدود تحت استرات‍ژی ارسال مستقیم به خرده فروشان تحویل داده می شوند.
همچنین، ظرفیت تولید و نگهداری محدود و كمبود غیرمجاز فرض شده است. نشان داده شده است كه مسایل مشابه بدون در نظر داشتن برنامه ریزی توزیع در زمره مسایل با پیچیدگی سخت قرار دارند، بنابراین مسأله فوق نیز، مسأله ای با پیچیدگی سخت است. از این رو، در این مقاله الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات بهبودیافته جدیدی برای حل آن توسعه داده شده است. الگوریتم پیشنهادی از دو بخش مجزا تشكیل شده است. نخست، مقادیر متغیرهای صفرویك با استفاده از الگوریتم پیشنهادی تعیین و سپس با حل یك مدل برنامه ریزی خطی، مقادیر متغیرهای پیوسته محاسبه می شود. کارایی الگوریتم پیشنهادی با استفاده از مسایل نمونه تصادفی متعددی با الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی گروه ذرات مقایسه شده است. نتایج محاسباتی بیانگر عملکرد بهتر الگوریتم پیشنهادی است.
واژه های کلیدی:

زنجیره تأمین

مسأله مسیریابی-موجودی

استرات‍ژی ارسال مستقیم

بهینه سازی گروه ذرات

برنامه ریزی تولید-توزیع

1- مقدمه
مسأله مسیریابی-موجودی بسط مهمی از مسأله مسیریابی وسیله نقلیه است که در آن تصمیمات کنترل موجودی و مسیریابی در هم ادغام می شوند (كوردیو و همكاران ، 2007). مسأله مسیریابی-موجودی بیشتر در سیستم های مدیریت موجودی توسط فروشنده (VMI) کاربرد دارد. در سیستم های مدیریت موجودی توسط فروشنده، فروشنده قادر است تا زمانبندی و اندازه تحویل محصول به خرده فروشان را کنترل نماید. در قبال این آزادی عمل، فروشنده تضمین می-کند که مشتریان با کمبود مواجه نمی شوند.
در روابط سنتی تر میان فروشنده و مشتری که در آن مشتریان درخواست سفارش محصولات را به فروشنده می دادند، به دلیل زمانبندی سفارشات مشتریان، ممکن است کارایی به شدت کاهش و به نوبه آن هزینه های موجودی و توزیع به شدت افزایش یابد. با وجود این، تحقق کاهش هزینه های ناشی از به کارگیری سیستم های VMI در عمل ساده نیست به ویژه با افزایش تعداد و تنوع مشتریان این امر دشوارتر نیز می شود. با استفاده از مسأله مسیریابی-موجودی دستیابی به این هدف امکانپذیر است.
در مسأله مسیریابی-موجودی با تعیین برنامه توزیع بهینه ای که مجموع هزینه ها را کمینه سازد، می توان به این هدف دست یافت (كوردیو و همكاران، 2007). مسأله مسیریابی-موجودی در پژوهش های متعددی بررسی شده است که مرور جامعی از پژوهش های پیشین توسط اندرسون و همکاران (2010) ارائه شده است. نویسندگان با بررسی ابعاد صنعتی مسأله، طبقه بندی و مرور جامعی از پژوهش های موجود ارائه داده اند.
فهرست مطالب
چكیده 2
واژههای کلیدی: 2
1- مقدمه 2
2- مدل ریاضی 6

3- الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات پیشنهادی 7

شکل 1. ساختار الگوریتم بهینهسازی گروه ذرات 8

شكل 2. ساختار الگوریتم بهینهسازی گروه ذرات پیشنهادی 11

3-1- نحوه نمایش ذرات 11
شكل 3. نمونهای از نحوه نمایش ذرات 12
3-2- تولید جوابهای اولیه 12
شكل 5. نحوه انجام عملگر تقاطع پراكنده 13
3-3. محاسبه مقادیر شایستگی 13
3-4. ایجاد همسایگی تصادفی ذرات 17
3-5. بهبود همسایگی ذرات 17

3-6. تشکیل و بهنگامسازی مجموعه مرجع (RSet) 17

3-7. متنوعسازی ذرات 18
3-8. جستجوی محلی 18
4- نتایج محاسباتی 19
4-1- چگونگی ایجاد مسایل نمونه 19
4-2- مفروضات و پارامترهای الگوریتمها 21
4-3- نتایج عددی 21
جدول 5. میانگین مقدار تابع هدف و زمان محاسباتی حل مسایل نمونه تصادفی با ابعاد بزرگ 24
شكل 8. تحلیل واریانس دو طرفه بر روی نتایج حاصل از حل مسایل با ابعاد كوچك 24
شكل 9. تحلیل واریانس دو طرفه بر روی نتایج حاصل از حل مسایل با ابعاد بزرگ 24
شكل 11. مقایسه زمان محاسباتی الگوریتم پیشنهادی و الگوریتمهای معیار در حل مسایل با ابعاد بزرگ 25
4-4- تحلیل حساسیت 26
5- نتیجه گیری 29
منابع 30

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

گروه بازاریابی آلوین

گروههای بازاریابی تلگرام

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه تلگرام نتورک

گروه کار تلگرام

گروه تلگرام فروش

گروه تلگرام کسب و کار

گروههای تلگرامی کسب و کار

کانال بازاریابی اینترنتی

گروه تلگرام کسب وکار

گروه کار تلگرام

گروههای تلگرامی کسب و کار

کانال تلگرام کسب و کار خانگی

کانال ایده کسب و کار

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه تلگرام مارکتینگ

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه کسب و کار

گروه تلگرام فروش

کانال تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام نتورک

گروه بازاریابی در تلگرام

گروه تلگرام کسب و کار

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه تلگرام مارکتینگ

گروههای بازاریابی تلگرام

گروه تلگرام فروش

گروه تلگرام کسب و کار

گروههای تلگرامی کسب و کار

گروه کار تلگرام

کانال اصول بازاریابی

کانال بازاریابی تلگرام

کانال ویزیتور

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

روش بازاریابی در تلگرام

کانال تلگرامی بازاریابی تلفنی

کانال مارکتینگ

کانال تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

کانال تلگرام بازاریابی شبکه ای

روش بازاریابی در تلگرام

کانال اصول بازاریابی

لینک گروه بازاریابی تلگرام

آموزش فروش در تلگرام

کانال تلگرام فروش

کانال مارکتینگ

لینک گروه ها در گروه تلگرام زیر گفتگو و تبلیغات آزاد است در صورت ایجاد مزاحمت به دیگران بلاک خواهید شد

 

گروه چت  و بازاریابی

https://t.me/joinchat/CegVLxHHkHhmMHAxO0SEBg

 

گروه تبلیغات در تلگرام

https://t.me/joinchat/AAAAAEuivoENt_3aThIWeA

 

گروه بازاریابی تلگرام

https://t.me/joinchat/CegVLxAUyq6a3Rg6wov21A

 

گروه کسب و کار تلگرام

https://t.me/joinchat/CegVLw81fU8sJBfg59gizw

 

گروه آموزش بازاریابی
https://t.me/joinchat/A_296gXoqBkzU6rkn8WFVg

 

الگوريتم جديدي براي حل مساله مسيريابي- موجودي با ارسال مستقيم

اين مقاله به بررسي مساله مسيريابي- موجودي چند محصولي چند دوره اي در يک زنجيره تامين دو سطحي؛ شامل يک توليدکننده و مجموعه اي از خرده فروشان اختصاص دارد. در مساله مورد بررسي، علاوه بر مديريت موجودي و برنامه ريزي توزيع، برنامه ريزي توليد نيز در نظر گرفته شده است. مساله با هدف کمينه سازي مجموع هزينه هاي سيستم شامل هزينه هاي …
الگوریتم جدیدی برای حل مساله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

همچنین، ظرفیت تولید و نگهداری محدود و کمبود غیرمجاز فرض شده است. نشان داده شده است که مسائل مشابه بدون در نظر داشتن برنامهریزی توزیع در زمره مسائل با پیچیدگی سخت قرار دارند، بنابراین مساله فوق نیز، مسالهای با پیچیدگی سخت است. از این رو، در این مقاله الگوریتم بهینهسازی گروه ذرات بهبودیافته جدیدی برای حل آن توسعه داده …
الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

در مسأله مورد بررسی، علاوه بر مدیریت موجودی و برنامهریزی توزیع، برنامهریزی تولید نیز در نظر گرفته شده است. مسأله با هدف کمینهسازی مجموع هزینههای سیستم شامل هزینههای راهاندازی، توزیع و نگهداری موجودی مدلسازی شده است. محصولات توسط ناوگانی از وسایل حمل همسان با ظرفیت محدود تحت استراتژی ارسال مستقیم به خردهفروشان تحویل …
الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم …

29 ژانويه 2018 … الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم. چکیده. این مقاله به بررسی مسأله مسیریابی-موجودی چند محصولی چند دوره ای در یک زنجیره تأمین دو سطحی؛ شامل یک تولیدکننده و مجموعه ای از خرده فروشان اختصاص دارد. در مسأله مورد بررسی، علاوه بر مدیریت موجودی و برنامه ریزی توزیع، برنامه ریزی …
الگوریتم جدیدی برای حل مساله مسیریابی- موجودی با ارسال مستقیم

الگوریتم جدیدی برای حل مساله مسیریابی- موجودی با ارسال مستقیم. نویسنده, میرزایی علی حسین ,نخعی کمال آبادی عیسی ,ذگردی حسام الدین. منبع, مديريت توليد و عمليات – 1390 – دوره : 2 – شماره : 2 – صفحه:1 -28. فایل تمام متن. کلیدواژه, زنجیره تامین ,مساله مسیریابی ,موجودی ,استراتژی ارسال مستقیم ,بهینه سازی گروه ذرات , برنامه ریزی …
الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم …

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرداخت و دانلود. الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم. چكیده. این مقاله به بررسی مسأله مسیریابی-موجودی چند محصولی چند دورهای در یك زنجیره تأمین دو سطحی؛ شامل یك تولیدكننده و مجموعهای از خردهفروشان اختصاص دارد. در مسأله مورد بررسی، علاوه بر …
توسعه الگوريتم حل تركيبي دومرحله¬اي براي مساله مسيريابي-موجودي

30 ژانويه 2013 … واژههای کلیدی: زنجيره تأمین، مسأله مسيريابي-موجودي، استرات ژي ارسال مستقيم، بهينهسازي گروه ذرات، برنامهريزي توليد-توزيع. الگوريتم جديدي براي حل مسأله مسيريابي-موجودي با ارسال مستقيم /1. 1- مقدمه. مسأله مسيريابي-موجودي[1] بسط مهمي از مسأله مسيريابي وسيله نقليه[2] است که در آن تصميمات کنترل موجودي و …
الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

2 مارس 2018 … الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم. لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید …
استاد راهنما: عیسی نخعی کمالآبادی | استاد مشاور: سیدحسامالدین ذگردی …

برای افزایش کارایی و پاسخگویی زنجیره تامین، همواره مفاهیم و روش های مدیریتی جدیدی همانند هماهنگی در مدیریت زنجیره تامین، ارائه می گردد. مدیریت … با حل یک مساله مسیریابی-موجودی، تعیین می گردد که چه مقدار محصول، در چه زمانی و بوسیله کدام وسیله حمل و از طریق کدام مسیر به هریک از خرده فروشان (مشتریان) ارسال گردد. با افزایش …
سید حسام الدین ذگردی – سامانه پژوهشی ژیرو – دانشگاه کردستان

پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 4 (1393) 99-113. 2. توسعه یک کران بالا و الگوریتم حل ابتکاری برای مساله زمانبندی سفارش ها با هدف کمینه سازی زمان بیکاری ماشین ها. مدیریت تولید و عملیات دوره 5 شماره 2 (1391) 43-60. 3. الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم. مدیریت تولید و عملیات دوره …
دانلود الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

19 ژانويه 2018 … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های …
دانلود الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی- موجودی با ارسال مستقیم وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت بصورت  …
الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

3 مارس 2018 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدبا سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی- موجودی با ارسال مستقیم وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل …
خرید و دانلود الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال …

19 ژانويه 2018 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر عنوان محصول دانلودی:الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی- موجودی با ارسال مستقیم)) را در ادامه مطلب ببینید …
الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

2 مارس 2018 … الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم. چكیده. این مقاله به بررسی مسأله مسیریابی-موجودی چند محصولی چند دوره ای در یك زنجیره تأمین دو سطحی؛ شامل یك تولیدكننده و مجموعه ای از خرده فروشان اختصاص دارد. در مسأله مورد بررسی، علاوه بر مدیریت موجودی و برنامه ریزی توزیع، برنامه ریزی تولید …
الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم.
دانلود الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال …

دانلود الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم – خرید آنلاین و. با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم_خوش امدید. امیدوارم بهره کافی را از الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم ببرید …
دانلود الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم محقق گرامی،شما با جستجوی الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم) شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند …
الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم …

4 مارس 2018 … دسته: مهندسی نرم افزار. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 749 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 32. الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم. چکیده. این مقاله به بررسی مسأله مسیریابی-موجودی چند محصولی چند دوره ای در یک زنجیره تأمین دو سطحی؛ شامل یک تولیدکننده و مجموعه ای از خرده فروشان …
الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم | hue

4 مارس 2018 … دسته: مهندسی نرم افزار. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 749 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 32. الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم. چکیده. این مقاله به بررسی مسأله مسیریابی-موجودی چند محصولی چند دوره ای در یک زنجیره تأمین دو سطحی؛ شامل یک تولیدکننده و مجموعه ای از خرده فروشان …
الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم | dl6

26 دسامبر 2017 … دسته: مهندسی نرم افزار. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 749 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 32. الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم. چکیده. این مقاله به بررسی مسأله مسیریابی-موجودی چند محصولی چند دوره ای در یک زنجیره تأمین دو سطحی؛ شامل یک تولیدکننده و مجموعه ای از خرده فروشان …
دانلود الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم

24 ژانويه 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد به صفحه دانلود فایل(الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم}را دانلود خواهید …
حل مدل مسیریابی وسایل نقلیه چندانباره مبتنی بر کاهش ریسک با …

شده است. به دليل ماهيت پيوسته الگوریتم، نحوه توليد و رمزگشایی، جواب جدیدی طراحی شده است که منجر به کاهش زمان حل نيز. می شود. نتایج حل نيز با الگوریتم NSGA-II مقایسه شده است. مقایسه نتایج الگوریتم ها با شاخص های چند هدفه،کارآیی الگوریتم خفاش را. برای مسأله موردنظر نشان می دهد. مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره ، الگوریتم …
استراتژی ارسال مستقیم,الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی …

الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم چكیده این مقاله به بررسی مسأله مسیریابی-موجودی چند محصولی چند دوره ای در یك زنجیره تأمین دو سطحی؛ شامل یك تولیدكننده و مجموعه ای از خرده فروشان اختصاص دارد. در مسأله مورد بررسی، علاوه بر مدیریت موجودی و برنامه ریزی توزیع، برنامه ریزی تولید نیز در نظر گرفته  …
گلبن طبیعت

7 مارس 2018 … آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | – جدید و دارای گارانتی – اورجینال. قیمت: 15,000 تومان. دو DVD ویدیویی اورجینال فارسی آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی دو DVD ویدیویی اورجینال فارسی قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوتر ها توسط استاد: داریوش فریدون فراهانی عناوین آواز و تصنیف …
پیچک فلاور

سرمشق های اجرا شده در کلاس آموزشی، در قالبهای مختلف از سطر نویسی و بیت و چلیپا تا قطعه و سیاه مشق در دانگ های مختلف جهت هنرجویان سیـزده عدد DVD با کیفیت تصویر و صدای عالی با تهیه این مجموعه کلاسهای خوشنویسی استاد جمشید یاری را در خانه تجربه کنید و از آن لــــذت ببرید … تهیه این مجموعه برای همه هنرمندان و …
الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم | berry

21 فوریه 2018 … دسته: مهندسی نرم افزار. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 749 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 32. الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم. چکیده. این مقاله به بررسی مسأله مسیریابی-موجودی چند محصولی چند دوره ای در یک زنجیره تأمین دو سطحی؛ شامل یک تولیدکننده و مجموعه ای از خرده فروشان …
: الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم – 2 …

24 فوریه 2017 … الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم چکیده این مقاله به بررسی مسأله مسیریابی-موجودی چند محصولی چند دوره ای در یک زنجیره تأمین دو سطحی؛ شامل یک تولیدکننده و مجموعه ای از خرده فروشان اختصاص دارد. در مسأله مورد بررسی، علاوه بر مدیریت موجودی و برنامه ریزی توزیع، برنامه ریزی تولید …
الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم | مقاله

24 ژانويه 2018 … الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم. چکیده. این مقاله به بررسی مسأله مسیریابی-موجودی چند محصولی چند دوره ای در یک زنجیره تأمین دو سطحی؛ شامل یک تولیدکننده و مجموعه ای از خرده فروشان اختصاص دارد. در مسأله مورد بررسی، علاوه بر مدیریت موجودی و برنامه ریزی توزیع، برنامه ریزی …
الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم …

3 فوریه 2018 … الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم (23917): الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی موجودی با ارسال مستقیم بهینه سازی گروه ذرات استرات ژی ارسال مستقیم مسأله مسیریابی موجودی الگوریتم جدیدی برای حل مسأله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم برنامه ریزی تولید توزیع دانلود …

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *